HÖGT ÄRADE DELEGATER...

En blogg för alla FN-rollspelare på Campeon Frigymnasium i Helsingborg.

RESOLUTIONSTOPPEN FNCF2018

Kategori: Resolutioner, position papers och öppningstal

Utskottet för Fred och Säkerhet (FS)

Åtgärder för att förebygga internationell terrorism: 7 st

Åtgärder för att förhindra utveckling och spridning av massförstörelsevapen: 5 st

Åtgärder för att säkerställa varaktig fred mellan Israel och Palestina: 6 st

 

Utskottet för Mänskliga Rättigheter (MR)

Åtgärder för att säkerställa HBTQ-personers rättigheter: 4 st

Åtgärder för att säkerställa mänskliga rättigheter för människor som befinner sig på flykt: 7 st

Frågan om dödsstraff: 7 st

RESOLUTIONSTOPPEN FNCF2017

Kategori: Resolutioner, position papers och öppningstal

Utskottet för Fred och Säkerhet (FS)

Åtgärder för att minska förekomsten av internationell terrorism: 8 st resolutioner

Åtgärder för att förhindra utveckling och spridning av massförstörelsevapen: 3 st resolutioner

Åtgärder för att säkerställa varaktig fred mellan Israel och Palestina: 6 st resolutioner

 

Utskottet för Mänskliga rättigheter (MR)

Åtgärder för att säkerställa HBTQ-personers rättigheter: 4 st resolutioner

Åtgärder för att eliminera förekomsten av kvinnlig könsstympning: 6 st resolutioner

Åtgärder för att säkerställa mänskliga rättigheter för människor som befinner sig på flykt: 7 st resolutioner

Resolutionstoppen FNCF 2016

Kategori: Allmänt, Resolutioner, position papers och öppningstal

Antal resolutioner i Fred och säkerhet: 17 st

Åtgärder för att minska förekomsten av internationell terrorism: 7 st

Åtgärder för att förhindra utveckling och spridning av massförstörelsevapen: 5 st

Åtgärder för att säkerställa stabilitet i Mellanöstern: 5 st

 

Antal resolutioner i Mänskliga rättigheter: 18 st

Åtgärder för att säkerställa HBTQ-personers mänskliga rättigheter: 10 st

Åtgärder för att säkerställa flyktingars mänskliga rättigheter: 5 st

Frågan om dödsstraff: 3 st