HÖGT ÄRADE DELEGATER...

En blogg för alla FN-rollspelare på Campeon Frigymnasium i Helsingborg.

RESOLUTIONSTOPPEN!

Kategori: Allmänt

FÖR STATISTIKNÖRDEN: ANTALET INKOMNA RESOLUTIONER PER FRÅGA

Utskottet för Mänskliga rättigheter, MR

Frågan om barnäktenskap: 7

Frågan om dödsstraff: 6

Åtgärder för att legalisera samkönade äktenskap: 5

 

Utskottet för Fred och säkerhet, FS

Åtgärder för att säkerställa varaktig fred i Israel-Palestina: 6

Åtgärder för att öka stabiliteten i Syrien: 5

Åtgärder för att minska förekomsten av massförstörelsevapen: 6

EN VECKA KVAR!

Kategori: Allmänt

RESOLUTIONER ska mejlas in TORSDAG 27 feb kl 15.30. OBS! När du mejlar in: skriv nation + utskott i ämnesfältet. Så här: SVERIGE FS. Mejla till presidiet@campeon.se 
 
POSITION PAPERS ska mejlas in senast MÅNDAG 3 mars kl 16.00. Skriv nation + PP + utskott i ämnesfältet. Så här: SVERIGE PP FS. Mejla till presidiet@campeon.se
 
ÖPPNINGSTAL ska mejlas in senast MÅNDAG 3 mars kl 16.00. Skriv nation + ÖT i ämnesfältet. Mejla till presidiet@campeon.se
 

Förändringens vindar i Iran?

Kategori: Klipp och tips

 
Senaste Konflikt handlar om Iran. Lyssna här!