HÖGT ÄRADE DELEGATER...

En blogg för alla FN-rollspelare på Campeon Frigymnasium i Helsingborg.

De allra högst ärade delegaterna FNCF2019

Kategori: Allmänt

Bästa resolution: Mi Åberg och Smilla Gelberg, MR, Frankrike

Bästa delegation MR: Matilda Paulsson och Alma Jakobsson, USA

Bästa delegation FS: Hedda Lindgren Sjökvist och Sofia Tordai, Saudiarabien

Bästa delegat MR: Mi Åberg, Frankrike

Bästa delegat FS: Gustaf Hägg, Kina

Mest aktiva delegat i MR: Julia Stranovska, Kina

Mest aktiva delegat i FS: Hanna Hellberg, Israel

Bästa talare: Salma Sheppard, Kina

Bästa veteran MR: Evelina Kajenne Källström, Nederländerna

Bästa veteran FS: Fanny John, Syrien

Bästa rollspelare: Wilhelm Andersson, Vatikanstaten

 

RESOLUTIONSTOPPEN 2019

Kategori: Allmänt

Antal inkomna resolutioner
 

Utskottet för Mänskliga rättigheter

Frågan om yttrandefrihet vid införande av förbud mot rasistiska organisationer: 3 st

Frågan om att säkerställa mänskliga rättigheter för människor som är drabbade av den humanitära krisen i Jemen: 7 st

Frågan om åtgärder för att främja flickors sexuella och reproduktiva hälsa (SRHR): 7 st

 

Utskottet för Fred och säkerhet

Frågan om åtgärder för att förhindra utveckling och spridning av massförstörelsevapen: 5 st

Frågan om bekämpningen av internationell terrorism: 7 st

Frågan om att uppnå varaktig fred i Jemen: 6 st

SCHEMA FNCF2019

Kategori: Allmänt

Tisdagen den 5 februari, Rådhuset och Campeon

08.20 Alla på plats i Rådhuset: närvarokontroll och öppningstal

10.00 General Speaking (På Campeon våning 5,  FS 5V – MR 5Ö)

11.00 Lunch (med matkortet, som vanligt)

12.00 Samling (skolan) närvarokontroll, båda utskott 5Ö, sedan följer lobbying på vån 5

14.30 Sista inlämningstid för rättning av resolutioner, både FS och MR på Campeon våning 5

16.00 Dagen avslutas

 

Onsdagen den 6 februari, Rådhuset

08.15 Närvarokontroll och utskottsarbete, Rådhusets kommunfullmäktigesal

11.00 Lunch

12.00 Närvarokontroll och utskottsarbete, Rådhuset

14.15 Fika

14.45 Förhandlingarna fortsätter

16.00 Dagen avslutas

 

Torsdagen den 7 februari, Rådhuset

08.15 Närvarokontroll i utskotten, Rådhuset, följt av resolutionsbehandling

10.00 Närvarokontroll i Generalförsamlingen, Rådhuset, följt av resolutionsbehandling

11.00 Lunch

12.00 Närvarokontroll GF, fortsatta förhandlingar

14.15 Fika

14.45 Förhandlingarna fortsätter

15.45 Prisutdelning

16.00 Rollspelet avslutas