HÖGT ÄRADE DELEGATER...

En blogg för alla FN-rollspelare på Campeon Frigymnasium i Helsingborg.

Det högt ärade presidiet

Kategori: Presidiet

Caroline Backman Möller, Karin Åhlin, Adam Stigborn och Johannes Ramberg i årskurs 3 sitter som ordförande i årets FN-rollspel. De utgör alltså presidiet och deras ord är alltid lag.

Nu kan du mejla presidiet om du har frågor. Adressen är: presidiet@campeon.se


Dagordning FNCF 2011

Kategori: Dagordning

Utskottet för Fred och säkerhet
Åtgärder för att förhindra utveckling och spridning av massförstörelsevapen
Åtgärder för att säkerställa varaktig fred i Israel och Palestina
Åtgärder för att bekämpa internationell terrorism
Valfri fråga
 
Utskottet för Mänskliga rättigheter
Frågan om dödsstraff
Yttrandefrihet som en mänsklig rättighet
Åtgärder för att öka jämställdheten och förbättra kvinnors ställning (millenniemål 3)
Valfri fråga
 
med reservation för förändringar

FNCF VT2011 Helsingborg: 5-6 april

Kategori: Deltagarlistor

1 alfa
Israel Nicolina FJ, Ellen A, Gunnar R, Moa SA, Kajsa L
Turkiet Elin L, Johanna L, Maja K, Sandra E
Storbritannien (SC) Oliver J, Matilda Å, Johanna P, Amanda O
Kina (SC) Mårten G, Max R, Maja G, Kristin P, Caroline A
Afghanistan Verner R, Philip J, Maja T, Nicole ÅK
Indien (SC) Cassandra Str, Daniella G, Erika S
Sydafrika (SC) Eric W, Filip S, Josefin W, Linda H
Sydkorea Cornelia M, Lina J, Cassandra Sto, Vendela T

1 omega
Iran Veronika P, Johanna R, Aksinja R, Alice E
Nigeria (SC) Clara D, Frida G, Malin L, Alissa C
Pakistan Fanny B, Emma S, Amanda E, Charly A
Ryssland (SC) Ebba C, Nemi N, Vera K, Sofie N, John A
Libanon (SC) Linnea E, Jessica B, Viktor K, Cornelius A
Colombia (SC) Amanda Ö, Klara H, Alicia H, Matilda J
Brasilien (SC) Johanna L, Anna P, Emma F, Emilia R
Frankrike (SC) Gabriella A, Adam A, Filip S, Rebecka V
Spanien Sara J, Josefin P

Övriga delegationer
USA
(SC) Erik M 2 alfa, Erik B, Tova SÅ, Nellie N 2 omega
Kuba Markus B, Joacim N 2 alfa
Venezuela Fredrik A, Christoffer O 2 alfa
Irak Lina B, Ellinor L, Amy C, Filippa K 2 alfa
Nordkorea Josefine L, Gabriella A, Nina S, Malcolm T 2 alfa
Libyen Johanna J, Jenny O, Hanna P 2 alfa
Palestina Sarah PG, Millie G 3 alfa
Saudiarabien Peter L, Henrik P 2 omega
Amnesty Karolina H 2 alfa

med reservation för ändringar

SC=(Security Council) Permanent eller tillfällig medlem i Säkerhetsrådet