HÖGT ÄRADE DELEGATER...

En blogg för alla FN-rollspelare på Campeon Frigymnasium i Helsingborg.

DAGORDNING FNCF 2018

Kategori: Allmänt

Utskottet för Fred och Säkerhet (FS)

Åtgärder för att förebygga internationell terrorism

Åtgärder för att förhindra utveckling och spridning av massförstörelsevapen

Åtgärder för att säkerställa varaktig fred mellan Israel och Palestina 

 

Utskottet för Mänskliga Rättigheter (MR)

Åtgärder för att säkerställa HBTQ-personers rättigheter

Åtgärder för att säkerställa mänskliga rättigheter för människor som befinner sig på flykt

Frågan om dödsstraff

FNCF 2018

Kategori: Allmänt

God eftermiddag våra kära vänner!

Presidiet & Susanna har fått in en mängd frågor från alla möjliga håll gällande om FN-bloggen fortfarande lever, nu får ni svaret. Självklart är det så. Även detta år kommer bloggen vara en viktig informationskälla för främst ettorna, men även veteraner och utomstående.

Presidiet har startat upp sitt arbete och i slutet av november får våra kära ettor göra detsamma, då drar arbetet med FNCF 2018 igång på riktigt.

Dagordningen kommer på bloggen senare idag, och de som blivit utvalda till veteraner har fått mail om detta.

TACKTAL FNCF2017

Kategori: Allmänt

Tack alla ettor för en proffsig och gedigen insats!

Tack till Rådhuset med personal för att ni står ut med oss i tre dagar!

Tack till alla tvåor och treor som hjälper till och får fart på debatten!

Tack till det fantastiska och outröttliga presidiet: Erik Hellberg, Annie Gunnarsson, Hanna Jyrinki och Hilda Johansson!

Tack till rollspelets hjälpredor (OK, the bitches): Carolina Olofsson, Annie Anderek, Ellen Nilsson och Olivia Backe!

Tack till rollspelets fantastiska mediateam: Ida Broman, Mimmi Franke, Ebba Svensson!

Tack till våra duktiga fotografer: Julia Mattsson och Kajsa Grahm!

Tack till alla lärare, kollegor, före detta elever, före detta presidiemedlemmar, föräldrar och andra som visat intresse och varit åskådare!

Kort och gott: TACK!!