HÖGT ÄRADE DELEGATER...

En blogg för alla FN-rollspelare på Campeon Frigymnasium i Helsingborg.

Tidsschema

Kategori: Allmänt

Här är schemat för rollspelet! En del mindre ändringar kan komma att göras men rikta in er på att det är så här dagarna kommer att se ut. 
 

Måndagen den 2 februari

8.15 Alla på plats i Maria församling! (Södra Storgatan 22)

8.30-10.00 Närvarokontroll och öppningstal: Generalförsamlingen

10.00-11.00 (cirka) Lobbying, resolutionsskrivande, talarkedjor (Maria församling - ej på skolan!)

11.00-12.00 LUNCH (med matkortet, som vanligt)

12.00 Samling Maria församling, närvarokontroll, information, fortsatt lobbying

14.00 Sista inlämningstid för rättning av resolutioner, Campeon

15.30 Dagen avslutas


Tisdagen den 5 februari

8.00 Närvarokontroll och utskottsarbete, Rådhuset

11.00-12.00 LUNCH

12.00 Närvarokontroll och utskottsarbete, Rådhuset

14.30

14.45 Förhandlingarna fortsätter

16.30 Dagen avslutas

 

Onsdagen den 6 februari

8.00 Närvarokontroll i Generalförsamlingen, Rådhuset, följt av resolutionsbehandling

11.00-12.00 LUNCH

12.00 Närvarokontroll GF, fortsatta förhandlingar

14.30-14.45 Fika

15.45 Prisutdelning

16.30 Rollspelet avslutas

 

Liten ordlista!

Kategori: Allmänt

Här är lite olika begrepp och ord att ha koll på! Vi har nämnt de flesta av dessa under våra genomgångar, men här får ni dem en gång till i textform.
 
Generalsekreterare - den som är högsta ordförande (på riktigt heter han Ban-Ki Moon, men det vet ni ju). Tillsammans med de tre övriga ordföranden styr generalsekreteraren förhandlingarna.
 
Presidiet - Utgörs av generalsekreteraren och tre andra ordförande. Vanligen tilltalar man hela presidiet i början av sitt tal. Kom i håg att presidiets ord är lag, gör man inte som man blir tillsagd kan man bli tilldelad en varning eller bli tvingad att lämna salen. 
 
Delegation - Består av fyra personer (i vissa fall två) som företräder ett land. Personerna är delegater, och det är också på detta sättet man tilltalar varandra under rollspelet. Högt ärade delegat från...
 
Generalförsamling - (förkortas även GF) Här samlas båda utskotten (Mänskliga Rättigheter & Fred och Säkerhet) i början samt i slutet av rollspelet. I slutet tas några resolutioner igen för debatt i GF, då får samtliga delegater vara med och lyssna och debattera, och i slutändan röstar man en sista gång om resolutionerna. 
 
Talartid för en resolution - Kommer först i en behandling av en resolution och här får de som stödjer resolutionen chans att tala, övriga i församlingen har möjlighet att ställa frågor. 
 
Talartid mot en resolution - Kommer alltid efter talartid för och här får de länder som anser att resolutionen är dålig gå upp och tala. Övriga ställer såklart frågor.
 
Fri debatt - Här kan alla gå upp och hålla ett tal, både de som är för och mot resolutionen, men även länder som står neutrala i frågan eller som inte fått chans att yttra sig tidigare. 
 
Tillägg - Om man vill lägga till något i en resolution, exempelvis en operativ sats, kan man lämna in en särskild lapp om detta till presidiet. Man kan lägga till saker både i sin egen och andras resolutioner. Efter att tillägget granskats av presidiet presenteras det och samtliga länder får därefter ta ställning till om tillägget ska läggas in i resolutionen eller inte genom att rösta ja eller nej. Detta är ett bra sätt att få med något som man glömt eller om man under debattens gång kommer på något som saknas och som hade behövts i resolutionen. 
 
Votering - I slutet av varje resolutionsdebatt röstar man om resolutionen för att avgöra om den ska gå vidare till GF eller inte. Man kan rösta ja, nej eller lägga ned sin röst. Vid jämnt antal eller för många nedlagda röster kommer det att göras en omvotering. Alternativet att lägga ned sin röst tas då bort och man kan enbart rösta ja eller nej. Alla länder måste rösta under voteringen. Detta gäller inte observatörsländer och organisationer, vilka inte har någon rösträtt. 
 
Talarkedja - Består av minst tre länder (vanligtvis ett framläggarland och två eller tre länder till) som har ungefär samma åsikter och som önskar att gå upp tillsammans. Länderna blir uppkallade en efter en och håller individuella tal, talarkedjan är alltså en slags garanti för att tala före andra länder som kan tänkas vilja yttra sig. Talarkedjan ska anmälas till presidiet innan förhandlingarna börjar. 
 
 
 

Att bli en delegat

Kategori: Allmänt

 
Det finns en hel del att tänka på när man när man lämnar de vanliga dödliga för att inta rollen som FN-delegat. Listan kan göras lång, men det finns några saker som är extra viktiga att komma ihåg;
 
- Var diplomatisk och trevlig mot alla. Detta gäller även när det kommer till era motståndare - att vara sur och motsträvig förlorar man bara på!
 
- Var beredd på att kompromissa. Alla kan inte få sin vilja igenom till punkt och pricka, vill man komma någonstans är det bättre att gå ihop och samarbeta med några länder än att sitta själv i ett hörn. Givetvis måste man fortfarande hålla sig till sitt lands åsikter och ståndpunkter i den aktuella frågan. 
 
- Häng med under debatterna och var så aktiv som möjligt! Lyssna på vad som sägs, ställ frågor och skriv tal under tiden - det gäller att vara snabb! Diskutera inom delegationen och försök tillsammans komma på hur ni ska agera eller vad ni ska säga.
 
Ett tips är att klicka här för att komma till Svenska FN-förbundets hemsida. Här finner ni information om hur man ska förbereda sig och om FN-rollspel i allmänhet. Tänk dock på att vårt rollspel kan komma att skilja sig från FN-förbundets beskrivning av ett rollspel, men det finns mycket läsvärt material så gå in och kolla!
 
 
Idag är det två veckor kvar tills det smäller! Börjar ni bli redo?