HÖGT ÄRADE DELEGATER...

En blogg för alla FN-rollspelare på Campeon Frigymnasium i Helsingborg.

DAGORDNING FNCF2018

Kategori: Dagordning

Utskottet för Fred och Säkerhet (FS)

Åtgärder för att förebygga internationell terrorism

Åtgärder för att förhindra utveckling och spridning av massförstörelsevapen

Åtgärder för att säkerställa varaktig fred mellan Israel och Palestina 

 

Utskottet för Mänskliga Rättigheter (MR)

Åtgärder för att säkerställa HBTQ-personers rättigheter

Åtgärder för att säkerställa mänskliga rättigheter för människor som befinner sig på flykt

Frågan om dödsstraff

 

 

 

FNCF2018

Kategori: Allmänt

God eftermiddag våra kära vänner!

Presidiet & Susanna har fått in en mängd frågor från alla möjliga håll gällande om FN-bloggen fortfarande lever, nu får ni svaret. Självklart är det så. Även detta år kommer bloggen vara en viktig informationskälla för främst ettorna, men även veteraner och utomstående.

Presidiet har startat upp sitt arbete och i slutet av november får våra kära ettor göra detsamma, då drar arbetet med FNCF 2018 igång på riktigt.

Dagordningen kommer på bloggen senare idag, och de som blivit utvalda till veteraner har fått mail om detta.