HÖGT ÄRADE DELEGATER...

En blogg för alla FN-rollspelare på Campeon Frigymnasium i Helsingborg.

DE ALLRA HÖGST ÄRADE!

Kategori: Allmänt

Av alla de högt ärade delegaterna var det några som utmärkte sig extra:

Bästa resolution MR: Tyskland - Elin Johansson och Maja Jason

Bästa resolution FS: Ryssland - Klara Andersson och Johan Grahm

Bästa delegat MR: Alice Ohlsson, Israel

Bästa delegat FS: Oscar Hylén, Tyskland

Bästa delegation MR: Frankrike - Julia Lundblad och Emelie Friborg

Bästa delegation FS: Israel - Lage Hultman och Astrid Boström

Mest aktiva delegat i MR: Bea Ulfvinger

Mest aktiva delegat FS: Axel Fors

Bästa talare MR: Kina- Anna Ohlsson

Bästa talare FS: Iran - Fanny Johnn

Bästa veteran MR: Hugo Rydberg

Bästa veteran FS: Vincent Münchmeyer

 

 

FNCF2018 I BILDER!

Kategori: Allmänt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Nicole Dacic
 
 
 
 
 

RESOLUTIONSTOPPEN FNCF2018

Kategori: Resolutioner, position papers och öppningstal

Utskottet för Fred och Säkerhet (FS)

Åtgärder för att förebygga internationell terrorism: 7 st

Åtgärder för att förhindra utveckling och spridning av massförstörelsevapen: 5 st

Åtgärder för att säkerställa varaktig fred mellan Israel och Palestina: 6 st

 

Utskottet för Mänskliga Rättigheter (MR)

Åtgärder för att säkerställa HBTQ-personers rättigheter: 4 st

Åtgärder för att säkerställa mänskliga rättigheter för människor som befinner sig på flykt: 7 st

Frågan om dödsstraff: 7 st