HÖGT ÄRADE DELEGATER...

En blogg för alla FN-rollspelare på Campeon Frigymnasium i Helsingborg.

RESOLUTIONSTOPPEN 2019

Kategori: Allmänt

Antal inkomna resolutioner
 

Utskottet för Mänskliga rättigheter

Frågan om yttrandefrihet vid införande av förbud mot rasistiska organisationer: 3 st

Frågan om att säkerställa mänskliga rättigheter för människor som är drabbade av den humanitära krisen i Jemen: 7 st

Frågan om åtgärder för att främja flickors sexuella och reproduktiva hälsa (SRHR): 7 st

 

Utskottet för Fred och säkerhet

Frågan om åtgärder för att förhindra utveckling och spridning av massförstörelsevapen: 5 st

Frågan om bekämpningen av internationell terrorism: 7 st

Frågan om att uppnå varaktig fred i Jemen: 6 st

Kommentera inlägget här: