HÖGT ÄRADE DELEGATER...

En blogg för alla FN-rollspelare på Campeon Frigymnasium i Helsingborg.

Upptäck DagDok!

Kategori: Allmänt

Nu är det dags att läsa på dagordningen! DagDok är en bra utgångspunkt.

DagDok
är Dag Hammarskjöldbibliotekets guide till FN-dokumentationen och en hjälpreda för Dig, som söker FN-dokument och rapporter. Här kan du se vad FN tidigare gjort gällande dagordningens olika frågor.

Klicka här så kommer du till DagDok

Dagdok och dagordningen:

Utskottet för Fred och säkerhet

Åtgärder för att förhindra utveckling och spridning av massförstörelsevapen

Åtgärder för att säkerställa varaktig fred i Israel och Palestina

Åtgärder för att bekämpa internationell terrorism


Utskottet för Mänskliga rättigheter

Frågan om dödsstraff

Frågan rörande yttrandefrihet

Åtgärder för att förbättra jämställdheten mellan män och kvinnor