HÖGT ÄRADE DELEGATER...

En blogg för alla FN-rollspelare på Campeon Frigymnasium i Helsingborg.

DAGORDNING FNCF 2020

Kategori: Allmänt, Dagordning

Utskottet för Fred och Säkerhet

  1. Frågan om åtgärder för att förhindra utveckling och spridning av massförstörelsevapen
  2. Frågan om en varaktig fred i Syrien för att säkerställa förhållandena för kurder bosatta i området
  3. Frågan om att förhindra konflikter i anknytning till naturresurser
 
Utskottet för Mänskliga rättigheter
  1. Frågan om åtgärder för att säkerställa mänskliga rättigheter för människor som befinner sig på flykt
  2. Frågan om att främja religionsfrihet genom internationella samarbeten 
  3. Frågan om ägande, tillgång och tilldelning av naturresurser i förhållande till de mänskliga rättigheterna