HÖGT ÄRADE DELEGATER...

En blogg för alla FN-rollspelare på Campeon Frigymnasium i Helsingborg.

Upptäck DagDok!

Kategori: Allmänt

Nu är det dags att läsa på dagordningen! DagDok är en bra utgångspunkt.

DagDok
är Dag Hammarskjöldbibliotekets guide till FN-dokumentationen och en hjälpreda för Dig, som söker FN-dokument och rapporter. Här kan du se vad FN tidigare gjort gällande dagordningens olika frågor.

Klicka här så kommer du till DagDok

Dagdok och dagordningen:

Utskottet för Fred och säkerhet

Åtgärder för att förhindra utveckling och spridning av massförstörelsevapen

Åtgärder för att säkerställa varaktig fred i Israel och Palestina

Åtgärder för att bekämpa internationell terrorism


Utskottet för Mänskliga rättigheter

Frågan om dödsstraff

Frågan rörande yttrandefrihet

Åtgärder för att förbättra jämställdheten mellan män och kvinnor

Kommentera inlägget här: