HÖGT ÄRADE DELEGATER...

En blogg för alla FN-rollspelare på Campeon Frigymnasium i Helsingborg.

RESOLUTIONSTOPPEN FNCF2020

Kategori: Allmänt, Resolutioner, position papers och öppningstal

Utskottet för Fred och Säkerhet

  1. Frågan om åtgärder för att förhindra utveckling och spridning av massförstörelsevapen: 7 st resolutioner
  2. Frågan om en varaktig fred i Syrien för att säkerställa förhållandena för kurder bosatta i området: 4 st resolutioner
  3. Frågan om att förhindra konflikter i anknytning till naturresurser: 7 st resolutioner
 
Utskottet för Mänskliga rättigheter
  1. Frågan om åtgärder för att säkerställa mänskliga rättigheter för människor som befinner sig på flykt: 6 st resolutioner
  2. Frågan om att främja religionsfrihet genom internationella samarbeten : 5 st resolutioner
  3. Frågan om ägande, tillgång och tilldelning av naturresurser i förhållande till de mänskliga rättigheterna: 6 st resolutioner