HÖGT ÄRADE DELEGATER...

En blogg för alla FN-rollspelare på Campeon Frigymnasium i Helsingborg.

"TACKTAL"

Kategori: Allmänt

Tack alla ettor för en fantastisk insats!
 
Tack till Rådhuset med personal för att ni står ut med oss i tre dagar! 
 
Tack till alla tvåor och treor som hjälper till och får fart på debatten!
 
Tack till det fantastiska och outröttliga presidiet: Sofia Persson, Hanna Persson, Didrik Falk Wollberg och Linnea Helgesson!
 
Tack till rollspelets hjälpredor (OK, the bitches): Astrid Löthner, Madeleine Duong och Midhat Kuduzovic!
 
Tack till rollspelets duktiga fotograf: Madeleine Duong!

Tack till alla lärare, före detta elever, föräldrar och andra som visat intresse och varit åskådare!

Kort och gott: TACK!