HÖGT ÄRADE DELEGATER...

En blogg för alla FN-rollspelare på Campeon Frigymnasium i Helsingborg.

Skriv resolution i valfri fråga?

Kategori: Allmänt

För de valfria frågorna gäller
1)      Se exemplen nedan eller surfa runt på FN:s hemsida och översätt autentiska frågor.
2)      Den valfria frågan ska godkännas av Det högt ärade presidiet – mejla gärna era förslag.
3)      Tänk på: ju tidigare ni aviserar alla andra att ni skriver resolution i valfri fråga desto bättre. Till exempel kan man mejla alla, lägga ut förslag på bloggen eller helt enkelt ”förlobba” och skaffa sig samarbetspartners liknande så är det lättare att få andra att förbereda sig i frågan.

Utskottet för fred och säkerhet (FS)
Frågan om skyldigheten att skydda med avseende på situationen i Demokratiska Republiken Kongo
Frågan om bekämpning av piratdåd till havs
Frågan om handel med illegala droger med syfte att finansiera terrorism
Flyktingsituationen i Darfur
USA:s roll i Mellanöstern
Separatism, med utgångspunkt från exemplen Kosova, Abschazien och Sydossetien.
Åtgärder för att bekämpa organiserad brottslighet (främst med inriktning på narkotika)
Frågan om situationen i Afghanistan och Pakistan
Andra vanliga frågor: alla mer eller mindre aktuella konfliktområden (Libyen, Syrien, Kongo, Balkan, Taiwan, Irak, Afghanistan, Israel-Palestina, Indien-Pakistan) där mer än ett land är inblandat; terrorism, kärnvapen, kemiska och biologiska vapen

Utskottet för mänskliga rättigheter (MR)
Frågan om tortyr
Frågan om fackliga rättigheter
Frågan om rätten till mat
Åtgärder för att minska förekomsten av sexuellt våld i samband med krig och konflikter
Åtgärder för att skydda de grundläggande kraven på mänskliga rättigheter (personlig frihet) i förhållande till bekämpning av terrorism
Åtgärder för att motverka rasism
Rätten till rent dricksvatten med avseende på frågan om privatisering av vattentillgångar
Åtgärder för att tillvarata äldres medborgerliga rättigheter
Yttrandefrihet och frågan om förtal av religion
Åtgärder för att minska våld/diskriminering av kvinnor
Åtgärder för att förhindra och förebygga miljöförstöring