HÖGT ÄRADE DELEGATER...

En blogg för alla FN-rollspelare på Campeon Frigymnasium i Helsingborg.

Schema FNCF2020

Kategori: Allmänt

Tisdagen den 4 februari, Maria Församling

08.15 Alla på plats i Maria församling närvarokontroll och öppningstal (dvs kom gärna 8.00)

10.00 General Speaking (FS Maria församling, Campeon våning 5 MR 5Ö)

11.00 Lunch (med matkortet, som vanligt)

12.00 Samling (skolan) närvarokontroll, båda utskott 5Ö, sedan följer lobbying på vån 5

14.30 Sista inlämningstid för rättning av resolutioner, både FS och MR på Campeon våning 5

16.00 Dagen avslutas 

 

Onsdagen den 5 februari, Rådhuset

08.15 Närvarokontroll och utskottsarbete, Rådhusets kommunfullmäktigesalar

11.00 Lunch

12.00 Närvarokontroll och utskottsarbete, Rådhuset

14.15 Fika

14.45 Förhandlingarna fortsätter

16.00 Dagen avslutas

 

Torsdagen den 6 februari, Rådhuset

08.15 Närvarokontroll i utskotten, Rådhuset, följt av resolutionsbehandling

10.00 Närvarokontroll i Generalförsamlingen, Rådhuset, följt av resolutionsbehandling

11.00 Lunch

12.00 Närvarokontroll GF, fortsatta förhandlingar

14.15 Fika

14.45 Förhandlingarna fortsätter

15.45 Prisutdelning

16.00 Rollspelet avslutas