HÖGT ÄRADE DELEGATER...

En blogg för alla FN-rollspelare på Campeon Frigymnasium i Helsingborg.

Dagordning FNCF2017

Kategori: Dagordning

Utskottet för Fred och Säkerhet (FS)

Åtgärder för att minska förekomsten av internationell terrorism

Åtgärder för att förhindra utveckling och spridning av massförstörelsevapen

Åtgärder för att säkerställa varaktig fred mellan Israel och Palestina

 

Utskottet för Mänskliga rättigheter (MR)

Åtgärder för att säkerställa HBTQ-personers rättigheter

Åtgärder för att eliminera förekomsten av kvinnlig könsstympning

Åtgärder för att säkerställa mänskliga rättigheter för människor som befinner sig på flykt