HÖGT ÄRADE DELEGATER...

En blogg för alla FN-rollspelare på Campeon Frigymnasium i Helsingborg.

DAGORDNING FNCF2019

Kategori: Dagordning

Utskottet för Mänskliga rättigheter

  1. Frågan om yttrandefrihet vid införande av förbud mot rasistiska organisationer

  1. Frågan om att säkerställa mänskliga rättigheter för människor som är drabbade av den humanitära krisen i Jemen

  1. Frågan om åtgärder för att främja flickors sexuella och reproduktiva hälsa (SRHR)

 

Utskottet för Fred och säkerhet

  1. Frågan om åtgärder för att förhindra utveckling och spridning av massförstörelsevapen

  1. Frågan om bekämpningen av internationell terrorism

  1. Frågan om att uppnå varaktig fred i Jemen

 
 
 
 
Kommentera inlägget här: