HÖGT ÄRADE DELEGATER...

En blogg för alla FN-rollspelare på Campeon Frigymnasium i Helsingborg.

DAGORDNINGEN: FS FRÅGA 2

Kategori: Dagordning, Klipp och tips

Fråga: Åtgärder för att förhindra utveckling och spridning av massförstörelsevapen
 
"Massförstörelsevapen" är en samlingsterm för ovanligt destruktiva vapen. Termen kan vara lite förvirrande eftersom det finns många olika förkortningar. På engelska kallas massförstörelsevapen "WMD" (Weapons of Mass Destruction), "NBC" (Nuclear, Biological, Chemical) och/eller den mer moderna termen "CBRN" (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Weapons). Även på svenska använder man de engelska termerna, men ibland "ABC" (atomvapen, biologiska vapen och kemiska vapen).
 
Av de massförstörelsevapen som finns är kärnvapen (eller atomvapen) det som mänskligheten fruktar mest. 
 
Visste du detta om kärnvapen...
 
-   Internationell humanitär rätt förbjuder vapen som orsakar överflödiga skador eller onödigt lidande. Kärnvapen kan döda hundratusentals människor på 10 sekunder.

-   Det går inte att säga exakt hur många kärnvapen som finns i världen. Enligt Federation of American Scientists, FAS, finns det ungefär 14 900 kärnvapen i världen. USA och Ryssland äger 93 % av dem.

-   1 800 kärnvapen står redo att avfyras inom loppet av några minuter. Deras sprängstyrka motsvarar 100 000 Hiroshimabomber.

-   William Perry, som var försvarsminister under Bill Clinton och har arbetat med säkerhetsfrågor sedan 60-talet, bedömer att risken för att det blir kärnvapenkatastrof i dag är större än under kalla kriget. Många forskare och experter menar också att risken för ett kärnvapenkrig är hög.

-   Än idag behandlar sjukhus i Hiroshima strålskadade och dokumenterar nya sjukdomar hos överlevare - och deras barn.

-   Om världens största kärnvapen sprängdes över Eiffeltornet i Paris skulle blixten synas i Berlin och fönsterrutorna skallra i London.

-   FN:s årsbudget för nedrustning är 10 miljoner dollar. Det är vad kärnvapenstaterna spenderar varje timme på modernisering av sina kärnvapen.

-   Bara presidenten har rätten att avfyra USA:s kärnvapen - och han kan ta detta beslut på egen hand.

-   Det förändrade klimatet leder till extremväder, översvämningar och andra naturkatastrofer; samt till ökat ekonomiskt och socialt tryck. Detta spär på redan existerande konflikter mellan kärnvapenstater. Indien och Pakistan är två sådana oroshärdar.

-   Fysiker har visat att ett kärnvapenkrig idag skulle kunna utlösa så kallad nukleär vinter (atomvinter), ett tillstånd där solens strålar inte kan tränga igenom de stoftpartiklar som bildas. Följden blir en period av drastiskt kallare klimat och massvält.
 
 
I FN-stadgan formuleras ett löfte om att rädda kommande generationer från krig. Den första resolutionen, som generalförsamlingen antog vid sitt första möte 1946, gällde nedrustning. Sedan dess har nedrustningsfrågorna stått på FN:s dagordning. Både generalförsamlingen och säkerhetsrådet behandlar nedrustningsfrågor, i enlighet med artiklarna 11, 26 och 47 i FN-stadgan.
 
Vill du lära dig mer om kärnvapnens bakgrund - lyssna på "Fyra minuter från kärnvapenkrig" från P1-dokumentär:
 
Kommentera inlägget här: