Muntligt framförande - uppgiften

Så här ska du göra:

1. Välj ämne

Kravet är att du ska hålla ett argumenterande anförande på cirka 5 minuter. Har du svårt att välja ämne så tänk på de "klassiska" debattämnena: rökning, droger, dopning, alkoholpolitik, piratkopiering, prostitution, dödsstraff, straff, homosexualitet, invandring, EU, rösträttsålder, könsroller, jämställdhet, rättvisa, fattigdom etc. Försök dock att avgränsa och konkretisera så mycket som möjligt (du har bara 5 min). Fler ämnesförslag har du i Språket A+B på sidan 46. Det är inget krav att åsikterna är dina egna. Det är tillåtet att spela en roll, att vara någon annan: en politiker, en försäljare, en forskare..... (=välj din egen ethos?) Du kan även bestämma om publiken/målgruppen är någon annan.

  

2. Förberedelser

Följ arbetsgången i "retorikens fem punkter". Undvik att fastna för länge på något steg. När det gäller språkutformningen, elocutio, så ska det finnas med minst två stilgrepp. Du kan ta hjälp av de olika stilgrepp som vi gått igenom (se också här nedan) eller läs i Språket A+B på sidan 336-337 och 342. För actio gäller det att träna så pass att man vet hur lång tid redovisningen tar - försök att hålla 5 minuter exakt. (4-6 min är OK)


Direkt efter ditt framförande får publiken ställa frågor och debattera. Totalt är det avsatt max 10 minuter per elev.


3. Framförande

Du väljer själv (förhoppningsvis) vilken dag du vill redovisa. Byten kan eventuellt tillåtas (beror delvis på ämnesval). Missar du ditt redovisningstillfälle så kan du inte räkna med att ta igen det (bara i mån av tid). Under redovisningstillfället: undvik att hamna i klassiska "minusfällor" (ni kommer väl ihåg plus- och minuslistan?).


4. Utvärdering

Efter varje redovisning ska åhörarna skriva ner positiv och negativ kritik till talaren. Varje talare ska också göra en "retorisk självdeklaration" genom att beskriva arbetsgången och utvärdera resultatet. Utvärderingen hittar du i mappen KOM ÅK 1 på Students. Där finns också den bedömningsmall ("Noteringsunderlag...") som jag använder då jag bedömer din insats.


Debattknep

Tycker du att det här med retorik framstår som oärligt? Om det nu bara handlar om stilgrepp och hur man formulerar sig - betyder det att det är hur man säger något som är det viktiga, inte vad man säger? Om talekonst är en konst som man kan lära sig betyder det faktiskt att en ohederlig skurk kan lura oss att tycka och tro något som vi egentligen inte vill.

Känner du dig misstänksam och skeptisk så är du inte ensam. Du är inte heller först med att känna så. Redan under antiken debatterades detta flitigt och de som var skickliga retoriker blev anklagade för att förvränga sanningen och att bara vara ute efter egen makt och vinning.

Och visst är det på gränsen, det här med stilgrepp och debattknep. I avsnittet nedan kan du läsa om s.k. härskartekniker och här kommer flera sätt att försöka få övertaget i en debatt. Att använda dessa knep kan definitivt vara att gå för långt och att vara för elak. Det är inte heller så att det behöver fungera, man kan mycket väl bli kallad en hel massa: översittare, besserwisser, dryg, stroppig etc. Du kan säkert komma på fler.

PERSONANGREPP

AVBRYT/HÖJ RÖSTEN

"DET SNABBA LEENDET"

SKRÄCKPROPAGANDA

VINKLINGAR

VÄRDELADDADE ORD

DÖP OM

HUMAN TOUCH
Martin Luther Kings berömda tal "I have a dream"

Martin Luther King var en kunnig talare som var skolad i klassisk retorik. Hur märks det? Vilka stilgrepp hittar du?Härskarteknik

Härskarteknik, fem olika sociala och retoriska manipulationer varmed en dominant grupp behåller sin position (i en synlig eller osynlig hierarki) gentemot personer från andra grupper. Uttrycket är myntat av den norska socialpsykologen Berit Ås som beskrev härskarteknikerna 1976. Tanken rann upp när hon satt på ett möte och upptäckte ett flertal sätt varmed männen kommunicerade till varandra att det hon sade inte var viktigt. Hon började imitera dessa sätt (hämta kaffe eller börja pilla med något när någon pratar) och fann att det hjälpte till för att hennes åsikter skulle få gehör.


Även ordningsföljden är av vikt. Genom att lära sig de fem härskarteknikerna kunde kvinnor, enligt Ås, stötta varandra offentligt på ett diskret sätt, genom att hålla upp aktuellt antal fingrar för att signifiera vilken av härskarteknikerna som var i användning för tillfället.


Begreppet härskarteknik används inom feminismen där det räknas som en viktig faktor i upprätthållandet av könsmaktsordningen, samt i viss mån inom den politiska vänstern. Utanför feminismen beskriver teorin att liknande tekniker används för att hålla borta till exempel människor med "felaktig" social bakgrund (samhällsklass), ålder eller av annorlunda etnicitet från makten.


Teknikerna är nära förknippade med social status inom gruppen; de går att använda från underläge men de infinner sig mera naturligt från en position ovanifrån. Alla typer av människor och grupper kan använda sig av liknande metoder, men begreppet härskartekniker konstruerades för att visa hur män bibehåller sitt grepp om kvinnor och tillämpat på personnivå blir begreppet inte alltid relevant. En person i underläge kan mycket väl försöka sig på att förlöjliga en meningsmotståndare, men begreppet härskarteknik blir då en smula irrelevant.1. Osynliggörande

Att tysta eller marginalisera oppositionella personer genom att ignorera dem.


2. Förlöjligande

Att genom ett manipulativt sätt framställa någons argument eller person som löjlig och oviktig. Detta genomförs till exempel genom att använda slående men ovidkommande liknelser.


3. Undanhållande av information

Att utestänga någon eller marginalisera dess roll genom att undanhålla dem väsentlig information.


4. Dubbelbestraffning

Att försätta någon i en situation där de nedvärderas och bestraffas oavsett vilket handlingsalternativ de väljer.


5. Påförande av skuld och skam

Att få någon att skämmas för sina egenskaper, eller att antyda att något de utsätts för är deras eget fel. Detta sker ofta genom en kombination av förlöjligande och dubbelbestraffning.
Den här artikeln är hämtad från http://sv.wikipedia.org/wiki/härskarteknik

Se när Göran Persson utövar härskarteknik...


Olika debattexempel

Lyssna på följande P1-inslag. Peter Wahlbeck; känd komiker, författare, konstnär; ringer in och vill debattera invandrarfrågan.

Vad lägger han fram för argument? Hur bemöter Täppas Fogelberg (programledaren) hans argument?Följande inslag är en debatt mellan Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson och Socialdemokraternas Mona Sahlin. Debatten sändes i TV4 den 19 april 2007. Vem är debattens vinnare?


Att debattera

När man argumenterar och debatterar så kan man - förutom att ha en genomtänkt argumentation - använda sig av olika stilgrepp. De stilgrepp som finns inom retoriken är otaliga och vi kommer inte att gå igenom alla här, men vi kan åtminstone ange några stycken. Dessa stilgrepp är så vanliga att när du hör talas om dem så tycker du egentligen att de är självklara. Du har själv tagit till en del av dem när du argumenterar och debatterar.


DET RETORISKA TRETALET

I klassisk retorik är tretalet en rekommendation som kan användas på följande vis: istället för att ta alla argument så väljer man ut tre: för det första, för det andra, för det tredje. Det starkaste argumentet tar man sist.


UPPREPNING

Är en omtagning av samma ord eller uttryck: "Vi ska, vi ska, vi ska...."


HOPNING

Liknar upprepning men används ofta med variation: "Gå, stick, avlägsna dig!"

  

RETORISKA FRÅGOR

En retorisk fråga är snarare ett påstående än en fråga. Den som ställer frågan förväntar sig inget svar, eller så svarar personen själv på frågan. "Ska vi finna oss i detta? - Nej, verkligen inte!"


EMFAS

Eftertryck, stark betoning. Kan t.ex. åstadkommas genom förändring av ordföljd. Olika form hos samma ord kan också ha olika betoning: skall är t.ex. mer betonat än ska.

  

IRONI

"förställning", att säga en sak och mena motsatsen

Används ofta positivt som egentligen ska tolkas negativt? T.ex: bussigt, tack ska du ha, oj vad här är välstädat, värst vad du verkar pigg, snyggt jobbat, bra siktat, grattis, vår kloka regering, våra ärliga politiker...


"ATT ÖDMJUKA SIG"
I den klassiska retoriken brukar man kalla detta för humiliatio - blygsamhet. Ett sätt att få publiken med sig, och väcka deras sympati och medlidande, är att inte vara alltför proffsig i början. Det kända (och ganska tråkiga) uttrycket "Jag är ingen talare..." är en variant på detta.

EXEMPEL

Ett exempel som förtydligar det man försöker säga. Det kan vara en berättelse om en händelse eller en person och används ofta för att bevisa att det man försöker säga är troligt eller sant. Exemplet kan också användas för att göra något mer spännande eller konkret.

  

ÖVERDRIFT

Användning av överdrift (motsats "underdrift" eller "understatement") är vanlig i säljande syfte: i reklam och på löpsedlar hittar vi ofta överdrifter.


KONTRAST

Kontrast är en grundläggande princip i all konst. Förekommer på alla plan. På ordplanet = antites. Kan i en berättelse stegras till konflikt. Kontraster används ofta i debattspråk (tillsammans med överdrift) för att skapa dramatik: svart eller vitt, ont eller gott, massor eller ingenting, rik eller fattig.

  

UTROP

Kan användas för att visa publiken att man är upprörd (och för att få publiken att känna detsamma?). Vilka tider! Hemska tanke!


MEDGIVANDE

Ett medgivande är inte så starkt som att be om ursäkt. Ett medgivande är när man medger att man delvis har haft fel (kanske för att framstå som ärlig?).


JÄMFÖRELSER

Ett vanligt debattknep är att jämföra med något annat. Genom att jämföra med något som är större eller mindre, bättre eller sämre så framstår det som du vill säga tydligare. Om du till exempel vill få människor att reagera på skattesystemet så kan du berätta om hur tufft skattetrycket anses vara i Finland - och ändå är det inte så högt som i Sverige.


BEVIS (FAKTA)

Ingenting är så övertygande som rena faktapåståenden. Det finns dock ett krav: de måste vara sanna. När du debatterar så kan du inte bara använda dig av fakta för att vinna debatten. Om du dessutom lyckas avslöja att din motståndares faktapåståenden är felaktiga - då är din lycka gjord.


STATISTIK

En typ av fakta är statistik. Det finns flera knep att ta till om man vill ljuga med hjälp av statistik: staplar och diagram kan tolkas olika beroende på hur de utformas.


LÅNAD ETHOS

Du kan "låna" trovärdighet för att du själv eller det du kämpar för ska framstå som mer trovärdigt. I reklamen är det vanligt att man lånar in experter eller kändisar för övertyga konsumenterna om en varas förträfflighet. I politiken kan du också låna in trovärdighet genom att förknippa det du kämpar för med något gott.


TILLTAL: VI

I politisk retorik används "vi" för att ge en samhörighetskänsla ("We´re in this together"). Uttrycket används på två olika sätt: dels för att beteckna partitillhörighet ("vi kristdemokrater tycker..."), dels för att beteckna samhället ("vi måste behålla välfärden").


Att argumentera

Att göra en argumentationsanalys

Ett sätt att öva upp sin argumentationsförmåga är att ta del av hur andra argumenterar. Leta upp en insändare eller en debattartikel och analysera enligt följande punkter:

1. SÖK UPP TESEN

tes=åsikt (allmän tes?, preciserad tes?)

Vad är talarens/ textens huvudbudskap? Vad är det han/hon vill få oss att tycka?


2. LISTA ARGUMENTEN

Vad är det för olika argument som används? Finns det motargument som bemöts?

(vanliga typer av argument: auktoritetsargument, statusargument, fallargument, majoritetsargument, personargument)


3. BEDÖM ARGUMENTEN

- Är argumentet relevant? Med andra ord: har argumentet med saken att göra?

- Vilken typ av argument rör det sig om? Är det ett sakligt påstående eller ett värdeomdöme?

- Saknas det något i argumenteringen?


4. UNDERSÖK ÖVERTALNINGSMEDLEN

- generaliseringar

- kontrastverkan

- värdeladdade ord (t.ex. äkta, enda, bästa, naturligt, bekvämt, tryggt)

- vaga och mångtydiga ord (demokrati, livskvalitet)

- perspektivmarkörer (inbillar sig, påstår, vill få oss att tro, ge sken av, begripa, sakligt sett, alla inser)

- andra retoriska drag/stilgrepp (se elocutio)


Retorik eller konsten att övertyga

Vad tänker du på när du hör ordet retorik? Vet du vad det betyder? Är det bara ett gammalt mossigt begrepp från förr - eller har det någon relevans i dag?

Det första vi ska lära oss är några grundläggande begrepp inom retoriken. Dessa är användbara i en mängd olika sammanhang. Antingen använder du dem som ett sätt att utveckla dina egna kommunikativa förmågor inför en uppgift. Det kan också vara ett redskap för att analysera en kommunikationssituation av något slag.

Hur kan man vinna och påverka åhörarna? Vilka förmågor bör finnas hos den som framför ett tal? (eller försöker att övertyga någon om något i skrift?)


Enligt den klassiska retoriken finns det tre olika medel att ta till. Alla tre bör användas för att ditt tal ska vara riktigt övertygande.

- LOGOS (logik, väl valda argument, förmågan att skapa ordning och struktur)


- ETHOS (talarens trovärdighet och tillförlitlighet, hans/hennes karaktär eller personlighet)


- PATHOS (förmågan att väcka intresse och att röra åhörarnas känslor)

Om du tänker efter och minns någon gång du blivit övertygad - i en debatt, diskussion eller av något reklaminslag - är det inte så att det då har funnits med såväl logos som ethos och pathos?RETORIKENS FEM PUNKTER - en arbetsmodell

I den klassiska retoriken hittar vi inte bara stilgrepp och medel för att övertyga. Man rekommenderade också en tydlig arbetsgång. Så här var det tänkt att man skulle förbereda sig inför ett muntligt framträdande:


1. INVENTIO (inventera)

Alla goda föredrag byggs upp av kunskap. När du ska argumentera måste du först formulera din tes. Sedan arbetar du med att finna lämpliga argument och skaffa fram fakta för att stödja tesen. För att underlätta processen formulerade man redan under antiken följande sex frågor och arbetade sedan efter dem: Vem? Vad? Varför? När? Var? Hur?


2. DISPOSITIO (disponera)

Det material du har samlat in måste struktureras. Det finns olika sätt att disponera sitt material men den klassiska modellen är: säg vad du tänker säga (inledning), säg det (avhandling) och sammanfatta sedan vad du har sagt (avslutning). När du argumenterar för eller emot något är det viktigt att din tes framgår tydligt och att du stödjer din tes med hjälp av argument.


3. ELOCUTIO (språkutformning)

Språkutformning betyder att du ägnar tid åt talets språkliga finesser. Om du verkligen vill övertyga dina åhörare om något så måste du arbeta medvetet med ditt språk. Använd stilgrepp såsom bildspråk (liknelse, metafor, allegori, metonymi), överdrift, ironi, variation, upprepning, exempel och retoriska frågor.


4. MEMORIA (memorera)

Öva på ditt anförande! Mer övning = högre tempo, färre tomma ord, ökad säkerhet.


5. ACTIO (framförandet)

Själva framförandet utöver orden är också viktigt: kroppsspråk, röststyrka, ögonkontakt, tempo, framtoning. Allt detta spelar in då man vill vara övertygande. Eventuella hjälpmedel (oh, power point) ska vara väl förberett.


RSS 2.0