Retorik eller konsten att övertyga

Vad tänker du på när du hör ordet retorik? Vet du vad det betyder? Är det bara ett gammalt mossigt begrepp från förr - eller har det någon relevans i dag?

Det första vi ska lära oss är några grundläggande begrepp inom retoriken. Dessa är användbara i en mängd olika sammanhang. Antingen använder du dem som ett sätt att utveckla dina egna kommunikativa förmågor inför en uppgift. Det kan också vara ett redskap för att analysera en kommunikationssituation av något slag.

Hur kan man vinna och påverka åhörarna? Vilka förmågor bör finnas hos den som framför ett tal? (eller försöker att övertyga någon om något i skrift?)


Enligt den klassiska retoriken finns det tre olika medel att ta till. Alla tre bör användas för att ditt tal ska vara riktigt övertygande.

- LOGOS (logik, väl valda argument, förmågan att skapa ordning och struktur)


- ETHOS (talarens trovärdighet och tillförlitlighet, hans/hennes karaktär eller personlighet)


- PATHOS (förmågan att väcka intresse och att röra åhörarnas känslor)

Om du tänker efter och minns någon gång du blivit övertygad - i en debatt, diskussion eller av något reklaminslag - är det inte så att det då har funnits med såväl logos som ethos och pathos?RETORIKENS FEM PUNKTER - en arbetsmodell

I den klassiska retoriken hittar vi inte bara stilgrepp och medel för att övertyga. Man rekommenderade också en tydlig arbetsgång. Så här var det tänkt att man skulle förbereda sig inför ett muntligt framträdande:


1. INVENTIO (inventera)

Alla goda föredrag byggs upp av kunskap. När du ska argumentera måste du först formulera din tes. Sedan arbetar du med att finna lämpliga argument och skaffa fram fakta för att stödja tesen. För att underlätta processen formulerade man redan under antiken följande sex frågor och arbetade sedan efter dem: Vem? Vad? Varför? När? Var? Hur?


2. DISPOSITIO (disponera)

Det material du har samlat in måste struktureras. Det finns olika sätt att disponera sitt material men den klassiska modellen är: säg vad du tänker säga (inledning), säg det (avhandling) och sammanfatta sedan vad du har sagt (avslutning). När du argumenterar för eller emot något är det viktigt att din tes framgår tydligt och att du stödjer din tes med hjälp av argument.


3. ELOCUTIO (språkutformning)

Språkutformning betyder att du ägnar tid åt talets språkliga finesser. Om du verkligen vill övertyga dina åhörare om något så måste du arbeta medvetet med ditt språk. Använd stilgrepp såsom bildspråk (liknelse, metafor, allegori, metonymi), överdrift, ironi, variation, upprepning, exempel och retoriska frågor.


4. MEMORIA (memorera)

Öva på ditt anförande! Mer övning = högre tempo, färre tomma ord, ökad säkerhet.


5. ACTIO (framförandet)

Själva framförandet utöver orden är också viktigt: kroppsspråk, röststyrka, ögonkontakt, tempo, framtoning. Allt detta spelar in då man vill vara övertygande. Eventuella hjälpmedel (oh, power point) ska vara väl förberett.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0