Skriv ett reportage

Individuell uppgift: Att skriva reportage

Du ska förbereda, genomföra och skriva ett reportage. För att hitta den rätta stilen är det näst intill nödvändigt att du läser igenom olika reportage i olika tidningar. Resetidningar brukar vimla av intressanta och stilmässigt typiska reportage. Du ska också läsa och ge respons på ett annat reportage.


Ordet REPORTAGE härstammar från latinets reportare vilket betyder "bära tillbaka"


Ett reportage kännetecknas av....

...att reportern finns eller har varit på plats och de flesta reportage är också skrivna i presens: "dimman ligger tät och regnet öser ned..."

...närvaro och känsla: reportern måste våga "stiga in i texten", vara med, tycka och tänka, se och höra, lukta och beröra

...en personlig röst: jag-form är vanligt, repliker från intervjupersoner

...att vi lär känna människor, miljöer, fakta och/eller företeelser


Förutom att språkligt och stilistiskt få till en bra text till reportaget så kan också en snygg layout vara ett plus. När du läser igenom olika reportage - iaktta och notera artikelns olika delar och deras funktion i sammanhanget:

♦ ingress

♦ mellanrubrik/tydlig styckeindelning

♦ brödtext/spaltbredd

♦ bild

♦ rubrik

♦ bildtext

♦ byline


Krav:

- Ditt reportage måste vara förberett och självupplevt. Du får inte ta någon händelse i julas el dyl. Reportaget måste planeras och göras nu.

- Minst två A4-sidor. Antal ord: cirka 1200

- Bild är ett krav. (den behöver dock inte vara "äkta")

- Genomarbetad layout
- Reportage (och respons på ett annat) ska vara färdigt v 9


Läs mer om reportage på denna sida. (kurs 7 och 8 handlar om att skriva reportage)


Är du fortfarande osäker? Läs igenom Aftonbladets skrivarskola "Lär dig skriva journalistiskt".


Äntligen vår!

Sista terminen på Campeon.... det är nu allt ska falla på plats.

Vi rivstartar med en översikt av terminens uppgifter:

1. LÄS VALFRI BOK/VÄLJ VALFRITT OMRÅDE INOM KOMMUNIKATION OCH REDOVISA PÅ VALFRITT SÄTT

redovisa: 1 skriftligt 2. muntligt inför klassen (redovisning) 3. muntligt inför ettorna (pedagogisk redovisning)


Första uppgiften är en fördjupningsuppgift inom kommunikation. Du ska välja en bok som handlar om kommunikation - helst ska den användas på högskolenivå - och redovisa innehållet antingen skriftligt eller muntligt. Så ge dig ut och sök böcker, t.ex. Campus bibliotek kan rekommenderas. Du måste skaffa ett lånekort där - men det är gratis. Vad har elever läst för böcker genom åren? Böcker om massmedia, reklam, design, fotografi, filmvetenskap, journalistik, information, retorik, språkvetenskap, litteraturvetenskap, organisationsteori etc. etc. Sök böcker här eller här.

Om du hellre vill välja ett ämnesområde, och istället söka/använda flera olika källor (tidningsartiklar, dokumentärer osv.), så går det också bra. Se då bara till att begränsa dig och förbered dig också på att redovisa dina källor på sedvanligt sätt. Om du redovisar skriftligt betyder det att du måste ha källhänvisningar och källförteckning - om du redovisar muntligt så måste du komplettera med ett PM med källförteckning. Ämnesområden som tidigare elever har valt: stand-up, kroppsspråk, propaganda, radio, TV, en filmgenre, kulturskillnader (inom kommunikation) etc. etc.

Det du väljer - bok eller ämnesområde - ska godkännas av mig. Senast vecka 4 ska du ha bestämt dig för bok/ämnesområde och ha önskat redovisningssätt.


Du får alltså önska redovisningssätt men alla kan inte redovisa muntligt. Du får besked om redovisningssätt och ungefärlig redovisningsvecka vid betygssamtalet kring sportlovet.


Du som redovisar skriftligt: inlämningsvecka är vecka 20 - senast fredagen den 15 maj. Omfång bör ligga på cirka 4-8 sidor. Du ska ha en tydlig disposition: inledning, avhandling och avslutning. Inledning=presentation av din bok/ditt ämne. Avhandling=mest referat av din bok/dina källor. Avslutning=dina kommentarer och synpunkter på boken/ämnet - gärna med referenser till annat vi har gjort i kommunikationskursen.


Du som redovisar muntligt: det blir någon gång vecka 13-21, din muntliga redovisning ska kompletteras med en kort skriftlig sammanfattning (max en halv A4) med källa/källor. Din muntliga redovisning ska ligga på cirka 30 minuter (max 30 minuter) och vara välplanerad, intressant och engagerande. Om du redovisar inför ettor tillkommer dessutom pedagogiska krav, det vill säga: huvudsyftet är att eleverna ska lära sig någonting.2. SKRIV ETT REPORTAGE

Arbetsgång: genomgång journalistiska texter/journalistiskt skrivande och reportage som genre, planera och ut och gör ett reportage, skriv, läs igenom - och ge respons på - någon annans reportage


För att förbereda dig så kan det vara bra att läsa flera olika reportage (det finns ofta bra reportage i månadsmagasin och i resetidningar) förutom de fyra vi läst gemensamt.


Både layout och text kommer att bedömas. Viktigast är dock innehållet. Antal sidor är svårare att uttala sig om. Det ska vara en lite längre och fördjupande text - så minst två A4 bör du utnyttja. Antal ord: cirka 1200.


Deadline v 93. MUNTLIG UPPGIFT

Planeras och genomförs av Kenneth v 10-17

  

  

4. VALFRI UPPGIFT (lite mer kreativ)

a. GÖR ETT RADIOPROGRAM

förbered - spela in

  

b. FILM göra alt. analysera

Gör: cirka 1 min (som vi gjorde förra året) eller en 30 sek reklamfilm

Analys av en film/en regissör/enbokochenfilm: enligt filmanalysinstruktioner som ni fick inför "läsboksefilm"-uppgift

  

c. STILANALYS

Gör en stilanalys på en text eller ett tal. Kan vara såväl fiktion som fakta. Se vidare Språket A + B sid. 321 ff

  

d. ARBETSPROVER

Gör arbetsprover till någon högskoleutbildning (kom och prata med mig om det)


RSS 2.0