”Reklam är konsten att överbevisa andra människor om att de är av samma åsikt som vi.”

Några veckor framöver ska vi ägna oss åt reklam. Utifrån några introduktionsföreläsningar om reklam (reklamens uppgift, idéarbetet, målgruppens betydelse, exempel på kampanjer etc.) får ni sedan i uppgift att göra en reklamkampanj:


Uppgift

Gör en kampanj för IKEA under temat "Flytta hemifrån", till den målgrupp du själv tillhör. Föreslå kommunikationskanaler och skissa på exempelvis annonser, affischer, film/storyboard eller annat.


Vi ser helst att ni arbetar tillsammans. Minst två - max tre personer per grupp. Anmäl gruppmedlemmar senast 3.10 till Susanna. Redovisning sker fredagen den 17 oktober och tisdagen den 21 oktober. Varje grupp får cirka 10 minuters redovisningstid (detta beror lite på hur många grupper det blir) och tanken är att ni ska visa upp ert arbete och förklara era tankegångar.


Arbetstid är lektionerna markerade med "arbetstid" (fiffigt, va?) i vecka 41-42. Detta ger er 7 timmars arbetstid. Utnyttja tiden väl: snacka ihop er före 7.10 så att ni har några idéer att sätta igång med, planera ert arbete, hör av er till gruppen i god tid om ni är sjuka etc.


3 alfa

vecka

tisdagar ESV 8.30-10.45

torsdagar KOM 9.45-11.00

fredagar KOM 9.45-11.00

39

23.9 intro REKLAM (NF)


25.9 skrivtid debattartikel

26.9 skrivtid debattartikel

40

30.9

PA-dag (friluftsdag för ettor och tvåor)

  

2.10 intro REKLAM (SW)

3.10 intro REKLAM (SW)

41

7.10 arbetstid


9.10 arbetstid

10.10

studiebesök Malmö

42

14.10 arbetstid


16.10 arbetstid

17.10 REDOVISNING

43

21.10 REDOVISNING
3 omega

vecka

tisdagar KOM 8.30-9.30

tisdagar ESV 12.00-14.15

fredagar KOM 8.00-9.30

39

23.9 skrivtid debattartikel


23.9 intro REKLAM (NF)

26.9 skrivtid debattartikel

40

30.9

PA-dag (friluftsdag för ettor och tvåor)

  

30.9

PA-dag (friluftsdag för ettor och tvåor)

3.10 intro REKLAM (SW)

41

7.10 intro REKLAM (SW)

7.10 arbetstid

10.10 arbetstid

42

14.10 arbetstid


14.10 arbetstid

17.10 REDOVISNING

4321.10 REDOVISNINGSlutsnackat: dags att börja skriva

Du ska skriva en debattartikel som på något sätt handlar om yttrandefrihet. Ämne väljer du helt själv: fortsätt på ditt valda spår, sno någon annans ämne, hitta på något nytt! Din debattartikel ska vara på 1000-1200 ord (använd Verktyg-Räkna ord i Word)


För att förbereda dig så kan det vara bra att läsa flera olika debattartiklar. Helst inte insändare, hellre typen ledarsidor/kultursidor - t.ex. DN-debatt alt. Svenska Dagbladets Opinion/Brännpunkt. De har lite längre och mer fördjupande debattartiklar.


Din debattartikel ska se ut som en tidningsartikel och på mejlen har du fått ett dokument som ger dig tips om layout i Word. Både innehåll och layout kommer alltså att bedömas. Viktigast är dock innehållet.


Debattartikel = en argumenterande text

► Ska innehålla tes (allmän? preciserad?) och argument.

► Det vanligaste är att tesen kommer redan i rubriken. Det finns dock inget som hindrar att din tes kommer sist.

► Skilj på sakliga påståenden och värdeomdömen (sakliga argument - känslomässiga argument).

► Glöm inte att se till att få balans mellan de tre musketörerna. Använd ethos, logos och pathos.

► Se vidare Språket A + B ("att göra en argumentationsanalys"). För stilgrepp och debattknep se här.

Skrivtid: vecka 39
Inlämningsdag: måndag 6 oktober kl.15.30 (mitt bord, vid sjukdom: mejla)


Muhammedkarikatyrerna

Elin och Elinor (3 alfa) berättade om muhammedkarikatyrföljetongen. Så gjorde också Viktor och Jakob (3 omega).

För dig som inte har sett Jyllands-Postens karikatyrer: se här. Vill du se Lars Vilks rondellhund och alla som kommenterat den på hans blogg, klicka här.

Rätt elller fel att publicera? Rösta här. 

Yttrande- och tryckfrihet räknas som mänskliga rättigheter. Det gör även religionsfrihet. I FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna står detta att läsa om bl.a. i artikel 18 och 19:


Artikel 18
Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.

Artikel 19
Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.


Den islamiska konferensen (Islamic Conference Organization, ICO) - ett samarbetsorgan för 57 av den muslimska världens stater - vill att FN ska anta en konvention som tydligare definierar yttrandefriheten och religionsfriheten. Dels reserverar man sig mot friheten att få byta religion (strider mot islamisk sharialag), dels vill man, precis som det finns "förtal (mot enskild person)" att "förtal mot religion" ska vara förbjudet.


Näringslivets etiska råd mot könsdiskriminerande reklam

Johanna T och Caroline (3 omega) berättade om ERK och deras verksamhet. Se mer här.

Vad tycker du? Är allt tillåtet i kampen om läsarnas och tittarnas uppmärksamhet? Vad sägs om följande danska kalsongreklam?


Massor av exempel

Alla ska bidra med att presentera ett fall eller ett exempel som har med yttrandefrihet att göra. Det kan vara stort eller litet. Aktuellt eller historiskt. Några av exemplen kommer att läggas ut här på bloggen. Kommentera gärna!

Olivia (3 omega) berättade om Jessica Zandén och Charlotte Gyllenhammars uppmärksammade debattinlägg om den svenska jämställdheten och manligheten.

Debattinlägget kan du läsa här

Se även Jessica Zandén intervjuas på TV4 (krånglar ibland, prova även här och leta upp "Zandén: Jag står för allt" från söndagen den 31 aug)


Äntligen höst!

Välkommen till en ny termin. Höstterminen börjar där vi slutade sist - det ska handla om yttrandefrihet och om masskommunikation och massmedia.

Students i "KOM ÅK3"-mappen hittar du delar av det material vi går igenom. Även här på bloggen kommer det att finnas en del matnyttiga texter och länkar.

Förra läsårets blogg hittar du här.

RSS 2.0