Studentbal 2009

     

                  

          

        

       

       

Skriv ett reportage

Individuell uppgift: Att skriva reportage

Du ska förbereda, genomföra och skriva ett reportage. För att hitta den rätta stilen är det näst intill nödvändigt att du läser igenom olika reportage i olika tidningar. Resetidningar brukar vimla av intressanta och stilmässigt typiska reportage. Du ska också läsa och ge respons på ett annat reportage.


Ordet REPORTAGE härstammar från latinets reportare vilket betyder "bära tillbaka"


Ett reportage kännetecknas av....

...att reportern finns eller har varit på plats och de flesta reportage är också skrivna i presens: "dimman ligger tät och regnet öser ned..."

...närvaro och känsla: reportern måste våga "stiga in i texten", vara med, tycka och tänka, se och höra, lukta och beröra

...en personlig röst: jag-form är vanligt, repliker från intervjupersoner

...att vi lär känna människor, miljöer, fakta och/eller företeelser


Förutom att språkligt och stilistiskt få till en bra text till reportaget så kan också en snygg layout vara ett plus. När du läser igenom olika reportage - iaktta och notera artikelns olika delar och deras funktion i sammanhanget:

♦ ingress

♦ mellanrubrik/tydlig styckeindelning

♦ brödtext/spaltbredd

♦ bild

♦ rubrik

♦ bildtext

♦ byline


Krav:

- Ditt reportage måste vara förberett och självupplevt. Du får inte ta någon händelse i julas el dyl. Reportaget måste planeras och göras nu.

- Minst två A4-sidor. Antal ord: cirka 1200

- Bild är ett krav. (den behöver dock inte vara "äkta")

- Genomarbetad layout
- Reportage (och respons på ett annat) ska vara färdigt v 9


Läs mer om reportage på denna sida. (kurs 7 och 8 handlar om att skriva reportage)


Är du fortfarande osäker? Läs igenom Aftonbladets skrivarskola "Lär dig skriva journalistiskt".


Äntligen vår!

Sista terminen på Campeon.... det är nu allt ska falla på plats.

Vi rivstartar med en översikt av terminens uppgifter:

1. LÄS VALFRI BOK/VÄLJ VALFRITT OMRÅDE INOM KOMMUNIKATION OCH REDOVISA PÅ VALFRITT SÄTT

redovisa: 1 skriftligt 2. muntligt inför klassen (redovisning) 3. muntligt inför ettorna (pedagogisk redovisning)


Första uppgiften är en fördjupningsuppgift inom kommunikation. Du ska välja en bok som handlar om kommunikation - helst ska den användas på högskolenivå - och redovisa innehållet antingen skriftligt eller muntligt. Så ge dig ut och sök böcker, t.ex. Campus bibliotek kan rekommenderas. Du måste skaffa ett lånekort där - men det är gratis. Vad har elever läst för böcker genom åren? Böcker om massmedia, reklam, design, fotografi, filmvetenskap, journalistik, information, retorik, språkvetenskap, litteraturvetenskap, organisationsteori etc. etc. Sök böcker här eller här.

Om du hellre vill välja ett ämnesområde, och istället söka/använda flera olika källor (tidningsartiklar, dokumentärer osv.), så går det också bra. Se då bara till att begränsa dig och förbered dig också på att redovisa dina källor på sedvanligt sätt. Om du redovisar skriftligt betyder det att du måste ha källhänvisningar och källförteckning - om du redovisar muntligt så måste du komplettera med ett PM med källförteckning. Ämnesområden som tidigare elever har valt: stand-up, kroppsspråk, propaganda, radio, TV, en filmgenre, kulturskillnader (inom kommunikation) etc. etc.

Det du väljer - bok eller ämnesområde - ska godkännas av mig. Senast vecka 4 ska du ha bestämt dig för bok/ämnesområde och ha önskat redovisningssätt.


Du får alltså önska redovisningssätt men alla kan inte redovisa muntligt. Du får besked om redovisningssätt och ungefärlig redovisningsvecka vid betygssamtalet kring sportlovet.


Du som redovisar skriftligt: inlämningsvecka är vecka 20 - senast fredagen den 15 maj. Omfång bör ligga på cirka 4-8 sidor. Du ska ha en tydlig disposition: inledning, avhandling och avslutning. Inledning=presentation av din bok/ditt ämne. Avhandling=mest referat av din bok/dina källor. Avslutning=dina kommentarer och synpunkter på boken/ämnet - gärna med referenser till annat vi har gjort i kommunikationskursen.


Du som redovisar muntligt: det blir någon gång vecka 13-21, din muntliga redovisning ska kompletteras med en kort skriftlig sammanfattning (max en halv A4) med källa/källor. Din muntliga redovisning ska ligga på cirka 30 minuter (max 30 minuter) och vara välplanerad, intressant och engagerande. Om du redovisar inför ettor tillkommer dessutom pedagogiska krav, det vill säga: huvudsyftet är att eleverna ska lära sig någonting.2. SKRIV ETT REPORTAGE

Arbetsgång: genomgång journalistiska texter/journalistiskt skrivande och reportage som genre, planera och ut och gör ett reportage, skriv, läs igenom - och ge respons på - någon annans reportage


För att förbereda dig så kan det vara bra att läsa flera olika reportage (det finns ofta bra reportage i månadsmagasin och i resetidningar) förutom de fyra vi läst gemensamt.


Både layout och text kommer att bedömas. Viktigast är dock innehållet. Antal sidor är svårare att uttala sig om. Det ska vara en lite längre och fördjupande text - så minst två A4 bör du utnyttja. Antal ord: cirka 1200.


Deadline v 93. MUNTLIG UPPGIFT

Planeras och genomförs av Kenneth v 10-17

  

  

4. VALFRI UPPGIFT (lite mer kreativ)

a. GÖR ETT RADIOPROGRAM

förbered - spela in

  

b. FILM göra alt. analysera

Gör: cirka 1 min (som vi gjorde förra året) eller en 30 sek reklamfilm

Analys av en film/en regissör/enbokochenfilm: enligt filmanalysinstruktioner som ni fick inför "läsboksefilm"-uppgift

  

c. STILANALYS

Gör en stilanalys på en text eller ett tal. Kan vara såväl fiktion som fakta. Se vidare Språket A + B sid. 321 ff

  

d. ARBETSPROVER

Gör arbetsprover till någon högskoleutbildning (kom och prata med mig om det)


Viktig läsning

Jag citerar:

"Susanna! Kan du inte göra mig en jättestor tjänst och försöka se till så att alla dina elever tar sig en läsning av den här artikeln i Svenska Dagbladet? Antingen att du kör ner den i deras halsar eller att du gör ett skriftligt prov på dess innehåll  - eller sätter upp länken på Campeon-bloggen eller mailar ut den till alla. / Csaba"

Kommentar?


Förberedelser inför tal

Läs igenom kungens tal (efter tsunamikatastrofen) och kommentera. Bra/dåligt? Motivera! Hur bygger han upp det?


"Vi har samlats för att hedra de som mist livet och de som saknas efter katastrofen i Sydostasien. Vi tänker på alla de nära och kära, som för bara några dagar sedan var en självklar del av vår familj, kamratkrets, skolklass eller syskonskara, men som inte längre finns mitt ibland oss. Vi har samlats här idag för att stödja och försöka hjälpa varandra i denna svåra tid.

Vad kan vi säga varandra och vad kan jag säga, som kan vara Er andra till hjälp? Det känns som om orden tagit slut, eller som om de aldrig funnits, de ord som skulle kunna formulera vår sorg, saknad, vanmakt och vrede. Tystnad känns som det enda rätta språket inför allt detta obegripliga, övermäktiga och oförklarliga.

Hellre än att hålla tal, skulle jag egentligen, på ett mera påtagligt sätt, vilja försöka ge värme och ny trygghet åt alla som drabbats. Jag skulle vilja finnas till för var och en som vill berätta om sina hemska upplevelser från det paradis som plötsligt förvandlades till ett helvete.

Men det är med ord jag kan förmedla till Er alla som drabbats, vår vilja att finnas hos Er nu - nu när chocken ännu är förlamande.

Jag önskar att jag på detta sätt kan inge hopp att en dag smärtan ska komma att lindras och ljus skönjas över den väg framåt, som nu ligger i mörker.

Med ord får vi försöka nå fram till varandra.

Nu börjar en ny termin i landets skolor, efter ett jullov som inte blev som vi önskat. I många skolor kommer bänkar att stå tomma. De kommer aldrig mer att användas av de barn och ungdomar, som för bara några dagar sedan satt där med levande tankar om nuet, framtiden och livet. Vi får aldrig veta vad de skulle kunnat göra av sina liv. Vi kommer heller aldrig att kunna tacka dem för den vänskap, glädje och livfullhet de spred omkring sig.

Hur ska vi kunna bära den saknaden? Hur ska Du som sitter i bänken bredvid och Ni föräldrar, syskon, anhöriga, lärare och ledare orka hantera förlusten?

Jag önskar jag hade ett bra svar. Tänk om jag, som kungen i sagorna, kunde ställa allt till rätta och sluta berättelsen med "att sedan levde de lyckliga i alla sina dagar". Men jag är, precis som Ni, bara en sörjande, sökande medmänniska.

Låt oss alla hjälpas åt. Vi vuxna vill lyssna på Er, som är barn och unga, på era berättelser om vad ni upplevt och känner. Visa oss era teckningar, era tårar, sorg och vrede.  Vi vuxna finns här för att skydda och hjälpa Er.

Men Ni kan också hjälpa oss vuxna. Ni gör det genom att finnas hos oss. Inför det obegripliga är vi vuxna också som barn, som inte har svar på varför sådant händer, som vi inte vill ska hända.

Många barn har förlorat en eller båda sina föräldrar. Jag tror jag vet vad det vill säga. Jag har själv varit ett sådant barn. Min pappa omkom i en flygolycka när jag var mycket liten. Så jag vet vad det betyder att växa upp utan en pappa. Jämfört med många andra barn hade jag det säkert bra, men för ett barn är en förlorad förälder alltid oersättlig. Jag vet något om den saknaden.

Jag vill därför be Er, alla vuxna i dessa barns närhet att vara lyhörda för vad de säger och signalerar. För att ge dem de svar de ber om, försiktigt och varligt. Ovisshet kan ibland skapa mera ångest än vetskap.

Jag, liksom många andra män i min generation, är ovan att visa känslor. Men jag vill säga till alla som känner så:

Våga visa svaghet, värme och känslor. Låt oss våga hjälpa. Vi är alla bara människor, utan säkra svar på frågor om varför livet, som kan vara så roligt och lustfyllt, plötsligt visar sig vara grymt och obegripligt.

Men att bara vara människa är ändå mycket stort. Vi kan vara varandra till tröst och stöd i livets svåraste skeden. I sorgen då hopplösheten tycks ha ett fast grepp om varje minut. Låt oss då lägga våra masker åt sidan och våga vara medmänniskor.

Klarar vi det, kan ur det hemska, som har hänt, växa en ny tilltro, ett nytt hopp, en ny gemenskap och en ny tillförsikt om framtiden."

Tal vid ceremoni den 10 januari 2005 i Stockholms stadshus över avlidna och saknade i katastrofen i Sydostasien.

(KÄLLA: http://www.royalcourt.se/)


Debattdags!

Ni är väl laddade? Lite inspiration från 1980...? (moralpanik, någon?)


Några frågor att fundera över, efter att ha sett filmen

Mickey och Mallory framstår på något sätt som hjältar trots att de samtidigt knappast kan kallas godhjärtade. Vad tror du att Oliver Stone menar med detta?


I filmen riktas en hel del kritik mot TV som medium. Vilka olika genrer inom televisionen finns med? På vilket sätt framställs dessa?


Filmen kan diskuteras med utgångspunkt i ett antal motsatspar. Hur förhåller sig filmen till: manligt-kvinnligt, hat (våld)-kärlek, ont-gott, verklighet-fiktion, natur-kultur?


Försök att bestämma filmens tema. Vad tror du egentligen är huvudbudskapet med denna film? (försök att sammanfatta med ett ord)

Tycker du att det var rätt att försöka ställa Oliver Stone till svars för de mord som inspirerats av filmen?

Vad har Mickey och Mallory för syn på livet, och dödandet? Har de samma livsfilosofi - eller drivs de av olika ideal?

Kommentera gärna....


Natural Born Killers (1994)

Oavsett vad man tycker om filmen - att det är en film som glorifierar meningslöst våld eller att det är en träffsäker, och estetiskt genomarbetad, samhällssatir - så kan vi nog vara överens om en sak: det är en speciell film. Dessutom är det en film som är intressant om man vet vad som hände efter att filmen haft premiär.


Här kommer lite fakta


Filmtekniska uppgifter

drygt 60 olika låtar

2.500-3.000 klipp (en "normal" film har cirka 700 klipp)

en mängd olika sorters filmformat (8 mm, 35 mm, video etc)


Manus Quentin Tarantino

Regi Oliver Stone


Cast Actor

Mickey Knox Woody Harrelson

Mallory Knox Juliette Lewis

Jack Scagnetti Tom Sizemore

Wayne Gale Robert Downey Jr

Dwight McClusky Tommy Lee JonesHändelser som kopplas ihop med NBK där man misstänker att man har inspirerats av filmens våldsamma scener


18-åriga Sarah Edmondson och hennes pojkvän Benjamin Darras begick ett rån helt klart inspirerade av filmen. Släktingarna till en av de mördade drog Oliver Stone inför rätta som medskyldig till morden. Han frikändes men domen överklagades och OS fick upp i rätten ännu en gång. Även denna gång frikändes han.


Eric Harris och Dylan Klebold, ansvariga för Columbine High-massakern, var hängivna fans av filmen. De använde filmens initialer, NBK, som en kod för vad de skulle göra. Citat från Klebolds dagbok: "God I can't wait till they die. I can taste the blood now - NBK" och "I'm stuck in humanity. Maybe going 'NBK' w. Eric is the way to break free".


17-åriga Nathan K. Martinez mördade sin styvmor och halvsyster i oktober 1994. Han hade sett filmen dussintals gånger och anlade samma stil som Mickey Knox (rakade av håret, runda solglasögon).


Ytterligare några händelser kan kopplas till filmen - direkt eller indirekt.Verkliga personer/händelser/filmer som nämns/syns i NBK

Charles Manson

OJ Simpson

Rodney King

The Menendez Brothers

Waco

Filmer: Scarface Motorsågsmassakern


”Reklam är konsten att överbevisa andra människor om att de är av samma åsikt som vi.”

Några veckor framöver ska vi ägna oss åt reklam. Utifrån några introduktionsföreläsningar om reklam (reklamens uppgift, idéarbetet, målgruppens betydelse, exempel på kampanjer etc.) får ni sedan i uppgift att göra en reklamkampanj:


Uppgift

Gör en kampanj för IKEA under temat "Flytta hemifrån", till den målgrupp du själv tillhör. Föreslå kommunikationskanaler och skissa på exempelvis annonser, affischer, film/storyboard eller annat.


Vi ser helst att ni arbetar tillsammans. Minst två - max tre personer per grupp. Anmäl gruppmedlemmar senast 3.10 till Susanna. Redovisning sker fredagen den 17 oktober och tisdagen den 21 oktober. Varje grupp får cirka 10 minuters redovisningstid (detta beror lite på hur många grupper det blir) och tanken är att ni ska visa upp ert arbete och förklara era tankegångar.


Arbetstid är lektionerna markerade med "arbetstid" (fiffigt, va?) i vecka 41-42. Detta ger er 7 timmars arbetstid. Utnyttja tiden väl: snacka ihop er före 7.10 så att ni har några idéer att sätta igång med, planera ert arbete, hör av er till gruppen i god tid om ni är sjuka etc.


3 alfa

vecka

tisdagar ESV 8.30-10.45

torsdagar KOM 9.45-11.00

fredagar KOM 9.45-11.00

39

23.9 intro REKLAM (NF)


25.9 skrivtid debattartikel

26.9 skrivtid debattartikel

40

30.9

PA-dag (friluftsdag för ettor och tvåor)

  

2.10 intro REKLAM (SW)

3.10 intro REKLAM (SW)

41

7.10 arbetstid


9.10 arbetstid

10.10

studiebesök Malmö

42

14.10 arbetstid


16.10 arbetstid

17.10 REDOVISNING

43

21.10 REDOVISNING
3 omega

vecka

tisdagar KOM 8.30-9.30

tisdagar ESV 12.00-14.15

fredagar KOM 8.00-9.30

39

23.9 skrivtid debattartikel


23.9 intro REKLAM (NF)

26.9 skrivtid debattartikel

40

30.9

PA-dag (friluftsdag för ettor och tvåor)

  

30.9

PA-dag (friluftsdag för ettor och tvåor)

3.10 intro REKLAM (SW)

41

7.10 intro REKLAM (SW)

7.10 arbetstid

10.10 arbetstid

42

14.10 arbetstid


14.10 arbetstid

17.10 REDOVISNING

4321.10 REDOVISNINGSlutsnackat: dags att börja skriva

Du ska skriva en debattartikel som på något sätt handlar om yttrandefrihet. Ämne väljer du helt själv: fortsätt på ditt valda spår, sno någon annans ämne, hitta på något nytt! Din debattartikel ska vara på 1000-1200 ord (använd Verktyg-Räkna ord i Word)


För att förbereda dig så kan det vara bra att läsa flera olika debattartiklar. Helst inte insändare, hellre typen ledarsidor/kultursidor - t.ex. DN-debatt alt. Svenska Dagbladets Opinion/Brännpunkt. De har lite längre och mer fördjupande debattartiklar.


Din debattartikel ska se ut som en tidningsartikel och på mejlen har du fått ett dokument som ger dig tips om layout i Word. Både innehåll och layout kommer alltså att bedömas. Viktigast är dock innehållet.


Debattartikel = en argumenterande text

► Ska innehålla tes (allmän? preciserad?) och argument.

► Det vanligaste är att tesen kommer redan i rubriken. Det finns dock inget som hindrar att din tes kommer sist.

► Skilj på sakliga påståenden och värdeomdömen (sakliga argument - känslomässiga argument).

► Glöm inte att se till att få balans mellan de tre musketörerna. Använd ethos, logos och pathos.

► Se vidare Språket A + B ("att göra en argumentationsanalys"). För stilgrepp och debattknep se här.

Skrivtid: vecka 39
Inlämningsdag: måndag 6 oktober kl.15.30 (mitt bord, vid sjukdom: mejla)


Muhammedkarikatyrerna

Elin och Elinor (3 alfa) berättade om muhammedkarikatyrföljetongen. Så gjorde också Viktor och Jakob (3 omega).

För dig som inte har sett Jyllands-Postens karikatyrer: se här. Vill du se Lars Vilks rondellhund och alla som kommenterat den på hans blogg, klicka här.

Rätt elller fel att publicera? Rösta här. 

Yttrande- och tryckfrihet räknas som mänskliga rättigheter. Det gör även religionsfrihet. I FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna står detta att läsa om bl.a. i artikel 18 och 19:


Artikel 18
Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.

Artikel 19
Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.


Den islamiska konferensen (Islamic Conference Organization, ICO) - ett samarbetsorgan för 57 av den muslimska världens stater - vill att FN ska anta en konvention som tydligare definierar yttrandefriheten och religionsfriheten. Dels reserverar man sig mot friheten att få byta religion (strider mot islamisk sharialag), dels vill man, precis som det finns "förtal (mot enskild person)" att "förtal mot religion" ska vara förbjudet.


Näringslivets etiska råd mot könsdiskriminerande reklam

Johanna T och Caroline (3 omega) berättade om ERK och deras verksamhet. Se mer här.

Vad tycker du? Är allt tillåtet i kampen om läsarnas och tittarnas uppmärksamhet? Vad sägs om följande danska kalsongreklam?


Massor av exempel

Alla ska bidra med att presentera ett fall eller ett exempel som har med yttrandefrihet att göra. Det kan vara stort eller litet. Aktuellt eller historiskt. Några av exemplen kommer att läggas ut här på bloggen. Kommentera gärna!

Olivia (3 omega) berättade om Jessica Zandén och Charlotte Gyllenhammars uppmärksammade debattinlägg om den svenska jämställdheten och manligheten.

Debattinlägget kan du läsa här

Se även Jessica Zandén intervjuas på TV4 (krånglar ibland, prova även här och leta upp "Zandén: Jag står för allt" från söndagen den 31 aug)


Äntligen höst!

Välkommen till en ny termin. Höstterminen börjar där vi slutade sist - det ska handla om yttrandefrihet och om masskommunikation och massmedia.

Students i "KOM ÅK3"-mappen hittar du delar av det material vi går igenom. Även här på bloggen kommer det att finnas en del matnyttiga texter och länkar.

Förra läsårets blogg hittar du här.

RSS 2.0