Begrepp för filmanalys

Som inom alla områden så har också filmanalysen sina speciella begrepp som återkommer när man diskuterar och analyserar film. Här följer en lista på de vanligaste begreppen.


Intern och extern analys

En filmanalys kan delas upp i en intern analys - som omfattar enbart filmen - eller som extern analys - vilket är en analys av filmen dess kontext. I den interna analysen tar man upp det som är filmen. Handling, personer, miljöer, tid, intrig, stilen samt bakgrundsfaktorer som stoffkällor filmen baserar sig på, vem som producerat, regissör och vilka skådespelare som är med i filmen.


Den externa analysen tar fasta på verkligheten utanför filmen, den ekonomiska, sociala och kulturella kontexten. Där ser man på i vilket land man gjort filmen, de ekonomiska villkor man haft, hur valet av regissör och skådespelare påverkat filmen. Man kan även se hur eller om filmen speglar sin omvärld, fanns/finns det några aktuella världshändelser som kan överföras till filmen, eller något nationellt budskap.


Storyn

Som det heter på fackspråk, är filmens handling. Vad är det för genre (sjanger) och hur bygger man upp handlingen med hjälp av kamerateknik, klipp, val av skådespelare.


Motivet

Är "det allmänmänskliga återkommande handlingsmönstret". I litteratur och film kan det vara motsättningar som leder till konflikter. Generations, klass- och rasmotsättningar är vanliga. Även motsättningen mellan nytt och gammalt och mellan stad och land förekommer i filmer. Naturen brukar spela en viktig roll som "anonym aktör" i filmer om jordbävningar, översvämningar och andra naturkatastrofer. Ett motiv som verkar vara outtömligt är kärlek och den brukar man få in i alla filmer, på ett eller annat sätt.


Symbolik

När man i filmen konsekvent låter ett fenomen representera något annat än vad det är så använder man sig av symbolhandlingar. Dessa kan bestå av människor, djur, dekor, rekvisita, ljussättning eller vad som helst som vi kan uppfatta som någonting helt annat än vad det är.


Ibland kan man se hela filmen där storyn är en symbolhandling för någonting annat men då talar man om en allegorisk funktion. Man kan som exempel se många av de filmer med krig och soldater som USA krängt ut i anslutningen till krigen i öster som allegorier för att berätta och i viss mån rättfärdiga dagens krig.


Budskap

Kom inte bara och säg att filmens budskap var att underhålla. Alla filmer har ett budskap, om det inte ligger synligt så finns det bakomliggande budskap vilket ofta synliggörs i rollfigurernas handlingsmönster.


Tid

Hur skildras filmens tid. Är det 1 timme och 20 minuter eller en dag, 24 timmar, en vecka, månader eller mer. På vilket sätt visar man övergången mellan olika tider, tidsklippen? Är tiden linjär eller förekommer det tillbakablickar? Finns det flera samtidiga händelseförlopp som sammanförs?


Rum - Miljö

Det är det filmiska rummet som skildras, inte bara de rum som förekommer i filmer. I vilka miljöer utspelar sig filmen och hur presenteras miljöerna, hur markeras övergång mellan miljöer? Är filmen inspelad på plats eller i ateljé eller bäggedera? Hur har man arbetat med ljussättning och dekor?


Personer

Vilka karaktärer finns med och har man valt skådespelare för att förstärka eller bryta mot de eventuella "typer" som finns med filmen. Har man kanske valt att arbeta med okända eller med amatörer för att inte få med belastningen av stjärnor och skådespelarnas tidigare roller?


Hur förändras och utvecklas karaktärerna under filmens gång och hur skildrar man detta. Genomgår rollfiguren någon markant förändring och hur uttrycker man detta? Är förändringen motiverad och trovärdig?


Arketyper är de som finns i vårt kollektiva medvetande. Hjältar, troll, prinsessor, skurkar, häxor, madonnor, horor och andra typer som förekommer inom konst, litteratur och film. Nu har filmerna börjat skapa sina egna arketyper som finns i vårt medvetande, men oftast är det bara transformationer från gamla sagor.


Intrig

Hur introduceras intrigen, hur fortskrider den, när kommer vändpunkten och sker avslutningen med en hjälte som rider mot solnedgången? Följer man den "hollywoodska dramaturgin" eller är det en annan form av tid i intrigen?


Den inre intrigen i filmen är de politiska, religiösa, vetenskapliga, etiska och moraliska mönster som ligger som underliggande förklaring till varför rollfigurerna väljer att handla som de gör i filmen.


Har handlingen fler nivåer, är den mångtydig eller finns det bara en tolkningsmöjlighet. Kan filmen ses som en allegori, att den i förtäckt form berättar och/eller rättfärdigar något helt annat. Kanske är hela intrigen mytisk i en ny form?


Stil

Har regissören en egen stil som man känner igen i filmen. Hur använder man kamerarörelser, bildutsnitt, klippning och ljud. Har man en stillastående eller rörlig kamera, är klippen långa eller korta, motiveras detta av handlingen? Finns det kamerainställningar eller klippmönster som förekommer ofta, regissörens favorit?


Ljud - Ljus

Ljudet är lätt att glömma bort. Hur arbetar man med ljud, miljöljud, pålagt, ljudeffekter, musik och hur förstärker ljudet berättelsen? Funderar du på detta, dra ner ljudet helt och se på "stumfilm".

Har ljussättningen en egen stil? Finns det något man känner igen genom hela filmen, något favoritljus, eller är det kanske regissörens favoritljus?


Närläsning

Ett ypperligt sätt att arbeta är att välja ut en scen i filmen och berätta hur man arbetat med kamera positioner, rörelser, bildutsnitt och med klipp. Var kamerorna varit placerade i det "filmiska rummet", hur många kameror man använt. Man kan även analysera hur man arbetat med ljudet och ljussättningen.


Bakgrundsfaktorer

Verklighet utanför filmen, det som står som ramen för att filmen blivit gjord överhuvudtaget. Vilket bolag, vem äger det, vem är producent, vem står för regi och varför har man valt den rollbesättning man gjort.


Har filmen några kontaktytor med dagens historiska, ekonomiska och politiska händelser? Kan man jämföra den med andra filmproduktioner, finns det något liknande eller något som skiljer sig helt från den film du sett.


Bakgrundsfaktorerna kan vara oändliga och går aldrig att skilja helt från den interna analysen och det är inte heller meningen. Filmen som film och den verklighet filmen är gjord i kan aldrig leva helt åtskilda.


Mycket information kan ni hitta i datorbasen IMDB


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0