Projektarbete 2008-2009

Alla tvåor ska, innan terminens slut, lämna in en idéskiss på nästa års projektarbete. Läs igenom kursplan och betygskriterier på Skolverkets kursinfo. Idéskissblanketten ligger på Students (KOM ÅK 2).

Utvärdering grupparbete

Alla måste lämna in en utvärdering av grupparbetet (läs en bok - se en film). Du som inte lyckats med detta: se till att göra det snarast! Straffet? Namnen på de som inte lämnat in läggs snart ut på denna blogg. (s.k. offentlig förnedring)

NP - muntligt delprov

Träning inför muntligt delprov i SvB är i full gång. Se mer info i KOM ÅK 2-mappen på Students. Där kan du se när din redovisning är inplanerad: "2 alfa/2omega planering".

Du har säkert sett nationella provets hemsida. De hänvisar också till Nationalmuseums sida för bildinfo.

Vårens enminutare är snart klara


429753-10Alla kontrollfreaks jublar: nu finns en deadline för våra filmer. Torsdagen den 24 april ska filmerna vara HELT färdigredigerade och sparade i rätt format. Se mer info på Students i dokumentet "Till alla filmteam".

Filmgalan blir i år fredagen den 9 maj. Vi bjuder in alla ettor kl. 11.00. Då ser de våra filmer medan vi äter pizza. Klockan 12.00 ser vi filmerna tillsammans med de treor som vill dyka upp. Klockan 12.45 är det prisutdelning.


RSS 2.0