Sveriges närvaro i Afghanistan

I går (torsdagen den 21 oktober) höll Fredrik Reinfeldt en presskonferens om det vi pratade om i veckan - Sveriges närvaro i Afghanistan och det riksdagsbeslut som ska tas i november.

Se Reinfeldts presskonferens om Afghanistanöverläggningarna

Debatt

Se Folkpartiet och Miljöpartiet debattera om Afghanistanfrågan:


ISAF, OEF, IED och EOD

Inte nog med alla namn...en massa förkortningar har vi också:

ISAF (International Security Assistance Force)
OEF (Operation Enduring Freedom)
IED (Improvised Explosive Device)
IEDD (Improvised Explosive Device Disposal)
EOD (Explosive Ordnance Disposal)

Här visar svenska soldater i Afghanistan hur EOD går till:
(Bra att veta: "oxar"=oexploderade granater på "militärspråk"


Afghanistan

• Afghanistan har genom tiderna varit utsatt för upprepade invasionsförsök och har bland annat varit underkuvat av Alexander den store och Djingis Khan

• Under 1800-talet gör britterna upprepade (och lyckade) försök att inta och få kontroll över landet

• 1919: landet skiljs helt från Storbritannien

• 1970-talet: kungen avsätts och republik utropas

• 1978: kommunistpartiet tar över makten genom en blodig militärkupp

• 1979 - 1989: sovjetiska styrkor invaderar landet efter en tid av oroligheter (man fruktar att det socialistiska systemet är i fara). Miljontals människor flyr, invasionsstyrkan är som mest uppe i 100.000 man. Efter drygt nio års krig har 15.000 sovjetiska soldater stupat

• 1992: en provisorisk islamisk regering bildas

• Talibanerna ökar i antal och tar slutligen makten 1996

• 2001: USA bombar Afghanistan i sin jakt på al-Qaida och talibanregimen störtas

• Den pashtunske klanledaren Hamid Karzai utses till ledare för landet vid en FN-ledd konferens, och väljs om 2009

• Två olika militärstyrkor finns i landet: Nato-ledda ISAF med soldater från ett 40-tal länder, och OEF med främst amerikanska soldater (totalt cirka 140.000)

• Flera olika folkslag finns i A: pashtuner, tadzjiker, uzbeker, hazarer, turkmener, aimaker m.fl.

• Afghanistan är ett av världens fattigaste länder med en BNP per capita på cirka 300 US-dollar 2006.

• Den olagliga opiumproduktionen är egentligen landets viktigaste ekonomiska gren (visas inte i officiell statistik). Afghanistan står för 93% av världsproduktionen av heroin.


Pakistan

För att exemplifiera och anknyta till frågorna i kapitlet "Krig och konflikter" så ska vi detaljstudera två konflikthärdar i världen: Afghanistan och Pakistan.


Kort historik: Pakistan
• 1947 utropades två självständiga stater: Indien och Pakistan som till en början bestod av två olika landområden – Västpakistan och Östpakistan (nuvarande Bangladesh).

• Pakistan betyder ”de renas (renlärigas, rättrognas) land” och tanken var att landet skulle bli ett hem för subkontinentens muslimer.

• Det nya landet föddes i ett blodbad. Hundratusentals muslimer mördades på den indiska sidan, och hinduer och andra minoriteter på den pakistanska.

• Pakistan och Indien inledde redan 1948 en väpnad konflikt om Kashmir, med huvudsakligen muslimsk befolkning, och landområdet delades upp mellan länderna.

• Rivaliteten länderna emellan har lett till att både Indien och Pakistan har utvecklat kärnvapen.

• Trots att Pakistan är ett land vars konstitution är grundad på islam så har Pakistans styre tidvis varit sekulärt bl.a. genom Pakistans grundare och förste generalguvernör Mohamed Ali Jinnah.

• Flera militära statskupper genomförs från 1956 och framåt

• Valet 1970 ger Zulfikar Ali Bhutto och hans PPP (Pakistan People’s Party) makten. 1977 avsätts Bhutto genom en statskupp och han avrättas 1979 av general Zia ul-Haq.

• Zia ul-Haq var en hårdför militärdiktator som också lierade sig med religiösa fundamentalister och han införde de omdiskuterade ”hudud-straffen” som fortfarande (med vissa modifieringar) gäller. Han omkom 1988.

• Efter detta har Pakistan haft valda regeringar under bl.a. Nawaz Sharif och Benazir Bhutto fram till Pervez Musharrafs statskupp 1999.

• Musharraf pressades att avgå och lät de landsflyktiga ledarna Bhutto och Sharif återvända. Sedan Benazir Bhutto dödats (dec 2007) fördes PPP till storseger i parlamentsvalet i början av 2008. Musharraf avgick i augusti när en PPP-ledd koalitionsregering beslutat ställa honom inför riksrätt. Bhuttos änkling Asif Ali Zardari valdes till ny president.


Instuderingsfrågor och arbetsgång

Nu under hösten betar vi av kapitel 3 och 4 i boken. Vi börjar med kapitel 4 och med följande frågor:

Krig
1. Vad är ett krig?
2. Vad menas med det begränsade kriget och det totala kriget?
3. Förklara skillnaden mellan rättfärdiga och orättfärdiga krig.
4. Hur räknar man oftast krig i statistiken?
5. Orsaker till krig brukar ofta analyseras utifrån olika infallsvinklar. Ge exempel på detta.
6. Vad menas med humanitär rätt?
7. Ge exempel på innehållet i Haag- och Genèvereglerna.
8. Den 1 juli 2002 inrättades en ny internationell brottmålsdomstol (ICC). Vad är dess uppgift?
9. Vilka svagheter finns det i anslutning till denna domstol?

Terrorism
10. Definiera begreppet terrorism.
11. På vilket sätt skiljer sig dagens terrorism från gårdagens?
12. Vilka problem finns det i samband med internationella konventioner mot terrorism?

Förhandlingar
13. Hur kan spelteorin, ”fångarnas dilemma”, användas för analyser inom internationell politik?
14. Ge exempel på strategier som används vid förhandlingssituationer.
15. Vad menas med terrorbalans?
16. Förklara skillnaden mellan avrustning, nedrustning och rustningskontroll.
17. Vad menas med strategiska och taktiska kärnvapen?
18. Beskriv hur provstopps- och icke-spridningsavtalet har förändrats över tid.

 


RSS 2.0