Kärnvapensituationen i världen

Innehavet av kärnvapen regleras i Icke-spridningsavtalet av kärnvapen (NPT=Nonproliferation Act) från 1970. När NPT trädde i kraft 1970 fanns det fem stater i världen som man visste hade kärnvapen: USA, Ryssland, Kina, Storbritannien och Frankrike. Dessa stater erkändes som kärnvapenstater i och med avtalet. Enligt avtalet får de stater som har kärnvapen inte sprida dessa till andra stater och inte heller sprida relaterad kunskap eller teknik i annat än fredliga syften. Det finns i dagsläget tre stater i världen som står utanför avtalet: Indien, Pakistan och Israel. Att Indien och Pakistan har kärnvapen vet man eftersom de har provsprängt dessa 1998. Även om Israel aldrig bekräftat att man har kärnvapen är de flesta bedömare eniga om att så är fallet. I februari 2005, efter flera år av spekulationer och misstankar, förklarade Nordkorea offentligt att man har kärnvapen, men det är inte helt klart i vilken omfattning. Nordkorea har erkänt icke-spridningsavtalet. Av övriga länder i världen misstänker man att även Iran försöker framställa kärnvapen.

Provstoppsavtalet från 1996 (CTBT) innebär ett fullständigt förbud mot kärnvapenprovsprängningar och parter i avtalet förbinder sig att heller inte delta i någon annans stats provsprängning. Avtalet förbjuder endast fysiska explosioner och inte datorsimulerade prov, vilket medför att det är möjligt för kärnvapenstater att kontrollera att kärnvapen i lager verkligen fungerar. För att avtalet skall kunna träda i kraft krävs att 44 utvalda stater undertecknar och ratificerar det. I dagsläget saknas det tre underskrifter och 13 ratifikationer för att avtalet skall träda i kraft.

Källa: Regeringkansliets hemsida och säkerhetspolitik.se


Antikärnvapen-film från organisationen "Nuclear Age Peace Foundation" på YouTube:


Första läxan

Läs igenom kapitel 4 i "Internationella relationer". Svara på fråga 1-5 av instuderingsfrågorna (vilka du har fått på lektionstid + via mejl).

Kursplan och betygskriterier

Du vet väl att alla kursplaner finns på Skolverkets hemsida? Så även i vår kurs. Klicka här för att komma till kursplanen för internationella relationer.

Har du koll?

För att kunna tillgodogöra dig "The fog of war" så bör du ha lite förkunskaper om några historiska händelser. Det kan därför vara på sin plats att repetera och reflektera över vissa ord, begrepp och personer.

Slå upp följande ord:

Kalla kriget
Terrorbalans
Kubakrisen
Vietnamkriget
Robert McNamara
John F Kennedy
Lyndon B Johnson
Dominoteorin
Tonkinresolutionen

För det mesta fungerar Wikipedia utmärkt som källa. Men ta dig gärna tid att jämföra informationen på Wikipedia med den på Nationalencyklopedien. Mellan vilka årtal varade Vietnamkriget? Vad anger Wikipedia? Nationalencyklopedien?

På skolan kommer du åt vårt abonnemang på NE - det finns en klickbar symbol på skrivbordet. Hemifrån får du kanske nöja dig med Wikipedia? OBS! Genom ditt CSN-kort har du studeranderabatt på ett NE-abonnemang.

The fog of war

Som inledning på kursen ser vi den oscarsbelönade dokumentären "The fog of war". För dig som har missat den (eller kanske somnat under visningen?) så finns den på YouTube i elva olika delar.
Kommer du ihåg?
Robert McNamara: eleven lessons of war

 1. Empathize with your enemy
 2. Rationality will not save us
 3. There's something beyond one's self
 4. Maximize efficiency (
 5. Proportionality should be a guideline in war
 6. Get the data
 7. Belief and seeing are often both wrong
 8. Be prepared to re-examine your reasoning
 9. In order to do good, you may have to engage in evil
 10. Never say never
 11. You can't change human nature

 


RSS 2.0