Enkät- och intervjumetodik

När man i forskningssammanhang vill ta reda på åsikter, tyckanden, attityder, uppfattningar, kunskaper o.s.v. hos en population så använder man sig oftast av intervjuer eller enkäter.


Termer som du bör vara säker på

kvalitativ metod
kvantitativ metod
respondent

öppna svar - bundna svar

standardiserad intervju

validitet - reliabilitet

urval

bortfall (enkätbortfall, internt bortfall) → bortfallsanalys

svarsfrekvens


Tips inför intervju

Förbered dig noga: läs på och skriv ned frågor

Använd en objektiv och neutral attityd

Ställ öppna frågor

Ställ inga ledande frågor, inte heller "dubbelfrågor"

Ställ följdfrågor

Använd gärna bandspelare (eller anteckna noga)

Tala om att materialet behandlas konfidentiellt

Förbered ev. förnyad kontakt (tele, mejl eller uppföljningsintervju?)


Tips inför enkätutformning

Enkäten måste vara grundligt genomarbetad

Det ska vara åskådligt, entydigt och enkelt

Enkäten bör inte vara alltför omfattande

Ställ inga ledande frågor, inte heller "dubbelfrågor"

Ställ främst bundna frågor men komplettera med utrymme för kommentarer

Ta med några öppna frågor

Du måste ta hänsyn till: urval och bortfall


Intervjuns fördelar jämfört med enkätens

1. Fylligare och fullständigare svar

2. Möjligheter att omedelbart reda upp missförstånd

3. Möjlighet att omedelbart ställa frågor forskaren inte tänkt på tidigare

4. Möjlighet att övertala respondenten att medverka (bortfallet minskas)

5. Ingen (obehörig) påverkar respondenten

6. Möjlighet till större öppenhet

7. I allmänhet kortare förberedelsetid för forskaren


Enkätens fördelar jämfört med intervjuns

1. Påverkan från intervjuaren undviks

2. Stort antal personer kan deltaga, vilket gör det lättare att statistiskt databehandla svaren

3. Personer på många spridda orter kan lättare nås

4. Respondenten kan i större lugn och ro tänka igenom svaren

5. Lättare att bearbeta svaren

6. Trots större antal: snabbare genomförande

7. Alla respondenter får exakt samma frågor

8. Alla respondenter utfrågas ungefär samtidigt

Källa: Ejvegård, Rolf (2002) Vetenskaplig metod. Studentlitteratur, Lund.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0