HÖGT ÄRADE DELEGATER...

En blogg för alla FN-rollspelare på Campeon Frigymnasium i Helsingborg.

RESOLUTIONSTOPPEN FNCF2017

Kategori: Resolutioner, position papers och öppningstal

Utskottet för Fred och Säkerhet (FS)

Åtgärder för att minska förekomsten av internationell terrorism: 8 st resolutioner

Åtgärder för att förhindra utveckling och spridning av massförstörelsevapen: 3 st resolutioner

Åtgärder för att säkerställa varaktig fred mellan Israel och Palestina: 6 st resolutioner

 

Utskottet för Mänskliga rättigheter (MR)

Åtgärder för att säkerställa HBTQ-personers rättigheter: 4 st resolutioner

Åtgärder för att eliminera förekomsten av kvinnlig könsstympning: 6 st resolutioner

Åtgärder för att säkerställa mänskliga rättigheter för människor som befinner sig på flykt: 7 st resolutioner

Kommentera inlägget här: