HÖGT ÄRADE DELEGATER...

En blogg för alla FN-rollspelare på Campeon Frigymnasium i Helsingborg.

Liten ordlista!

Kategori: Allmänt

Här är lite olika begrepp och ord att ha koll på! Vi har nämnt de flesta av dessa under våra genomgångar, men här får ni dem en gång till i textform.
 
Generalsekreterare - den som är högsta ordförande (på riktigt heter han Ban-Ki Moon, men det vet ni ju). Tillsammans med de tre övriga ordföranden styr generalsekreteraren förhandlingarna.
 
Presidiet - Utgörs av generalsekreteraren och tre andra ordförande. Vanligen tilltalar man hela presidiet i början av sitt tal. Kom i håg att presidiets ord är lag, gör man inte som man blir tillsagd kan man bli tilldelad en varning eller bli tvingad att lämna salen. 
 
Delegation - Består av fyra personer (i vissa fall två) som företräder ett land. Personerna är delegater, och det är också på detta sättet man tilltalar varandra under rollspelet. Högt ärade delegat från...
 
Generalförsamling - (förkortas även GF) Här samlas båda utskotten (Mänskliga Rättigheter & Fred och Säkerhet) i början samt i slutet av rollspelet. I slutet tas några resolutioner igen för debatt i GF, då får samtliga delegater vara med och lyssna och debattera, och i slutändan röstar man en sista gång om resolutionerna. 
 
Talartid för en resolution - Kommer först i en behandling av en resolution och här får de som stödjer resolutionen chans att tala, övriga i församlingen har möjlighet att ställa frågor. 
 
Talartid mot en resolution - Kommer alltid efter talartid för och här får de länder som anser att resolutionen är dålig gå upp och tala. Övriga ställer såklart frågor.
 
Fri debatt - Här kan alla gå upp och hålla ett tal, både de som är för och mot resolutionen, men även länder som står neutrala i frågan eller som inte fått chans att yttra sig tidigare. 
 
Tillägg - Om man vill lägga till något i en resolution, exempelvis en operativ sats, kan man lämna in en särskild lapp om detta till presidiet. Man kan lägga till saker både i sin egen och andras resolutioner. Efter att tillägget granskats av presidiet presenteras det och samtliga länder får därefter ta ställning till om tillägget ska läggas in i resolutionen eller inte genom att rösta ja eller nej. Detta är ett bra sätt att få med något som man glömt eller om man under debattens gång kommer på något som saknas och som hade behövts i resolutionen. 
 
Votering - I slutet av varje resolutionsdebatt röstar man om resolutionen för att avgöra om den ska gå vidare till GF eller inte. Man kan rösta ja, nej eller lägga ned sin röst. Vid jämnt antal eller för många nedlagda röster kommer det att göras en omvotering. Alternativet att lägga ned sin röst tas då bort och man kan enbart rösta ja eller nej. Alla länder måste rösta under voteringen. Detta gäller inte observatörsländer och organisationer, vilka inte har någon rösträtt. 
 
Talarkedja - Består av minst tre länder (vanligtvis ett framläggarland och två eller tre länder till) som har ungefär samma åsikter och som önskar att gå upp tillsammans. Länderna blir uppkallade en efter en och håller individuella tal, talarkedjan är alltså en slags garanti för att tala före andra länder som kan tänkas vilja yttra sig. Talarkedjan ska anmälas till presidiet innan förhandlingarna börjar. 
 
 
 
Kommentera inlägget här: