HÖGT ÄRADE DELEGATER...

En blogg för alla FN-rollspelare på Campeon Frigymnasium i Helsingborg.

OLIKA TERMER ATT HA KOLL PÅ!

Kategori: Allmänt

Här kommer lite termer som det är en god idé att ha lite koll på inför FN-rollspelet. De flesta termerna (om inte alla) har nämnts tidigare, så detta är mer av en "refresher".

Generalsekreterare: den som styr förhandlingarna

Presidiet: utgörs av Generalsekreteraren & tre ordföranden (kom ihåg - presidiets ord är lag!)

Delegater: ni är delegater, och tillsammans med de andra som representerar samma land, utgör ni en landsdelegation

Delegation: alla de delegater som representerar ett land, utgör en delegation

Generalförsamlingen: generalförsamlingen (GF) är det forum där alla delegater är inblandade. I riktiga FN är detta det främsta beslutsfattande organet. På vårt rollspel så kommer GF ske i början och slutet på rollspelet.

Utskott: det finns två utskott under FNCF; Mänskliga Rättigheter (MR) & Fred och Säkerhet (FS)

Talartid för en resolution:  här talar de som anser att resolutionen är bra, och som planerar att rösta för den

Talartid mot en resolution: här talar de som anser att resolutionen är dålig, och som planerar att rösta emot den

Öppen debatt/Fri debatt: här kan alla länder,oavsett om de stödjer eller inte stödjer en resolution, gå upp och tala

Votering: detta är röstningsprocessen, som tar vid efter varje resolutions debatt (tid för, emot och fri debatt). Under voteringen har man möjlighet att rösta på tre alternativ (& alla måste rösta): för, emot eller lägga ner sin röst.

Talarkedja: man kan anmäla en sk talarkedja till presidiet. En talarkedja innebär att ett antal länder fråga presidiet hur många länder som tillåts) som har ungefär samma åsikter, går upp tillsammans. Först talar ett land, och när presidiet sedan frågar om man vill lämna över ordet till presidiet till annan delegat, så svarar man att man önskar lämna över ordet till en annan delegat. Då tar nästa delegat i talarkedjan över.

 

  

Ovan: en bild på den riktiga Generalförsamlingen

 

Kommentera inlägget här: